Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prava boraca
KATEGORIZACIJA

Podnosilac zahtjev za utvrđivanje statusa borca/poslije smrti borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju/ponavljanje postupka u predmetu utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

1. Obavještenje o prebivalištu (original, MUP RS Zvornik)
2. Nalaz, ocjenu i mišljenje vojno ljekarske komisije o pravdanju bolovanja (ovjerena kopija, vojno ljekarska komisija)
3. Rješenje o proglašenju nesposobnim za vršenje vojne dužnosti (original/ovjerena kopija, nekadašnji sekretarijat za narodnu odbranu)
4. Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija, Odjeljenje za opštu upravu)
5. Izvod iz matične knjige umrlih (original/ovjerena kopija, Odjeljenje za opštu upravu)
6. Uvjerenje o okolnostima zarobljavanja (original/ovjerena kopija, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite ili VP)
7. Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

• Podnosilac zahtjeva za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju, odnosno ponavljanje postupka uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojevima od 1 do 3 i pod brojem 6 ukoliko je borac bio zarobljen na vršenju vojne dužnosti.
• Podnosilac zahtjeva za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju poslije smrti borca uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojevima od 1 do 5 i pod brojem 6 ukoliko je borac bio zarobljen na vršenju vojne dužnosti.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

GODIŠNJI BORAČKI DODATAK

Podnosilac podnosi zahtjev za utvrđivanje prava na borački dodatak/ponavljanje postupka u predmetu boračkog dodatka u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Rješenje o utvrđivanju prava na penziju (ovjerena kopija; Fond PiO)
• Obavještenje o prebivalištu (original, MUP RS Zvornik)
• Punomoć u slučaju nemogućnosti lične predaje (original; Gradska uprava)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 134/11, 9/12,40/12);

Uredba o boračkom dodatku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 52/13, 53/14,6/19).

 

MJESEČNI BORAČKI DODATAK (60)

Podnosilac zahtjev za utvrđivanje prava na mjesečni borački dodatak za borce od I – V kategorije sa navršenih 60 godina života/ponavljanje postupka u predmetu mjesečnog boračkog dodatka podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Rješenje o utvrđivanju prava na penziju-za penzionisane borce (ovjerena kopija; Fond PiO)
• Obavještenje o prebivalištu (original, MUP RS Zvornik)
• Punomoć u slučaju nemogućnosti lične predaje (original; Gradska uprava)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

POSEBNO MJESEČNO PRIMANJE (65+)

Podnosilac zahtjev za utvrđivanje mjesečnog novčanog primanja za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Obavještenje o prebivalištu (original, MUP RS Zvornik)
• Rješenje o utvrđenom statusu borca (Rješenje o kategorizaciji borca) (kopija; Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu)
• Uvjerenje o uplaćenom stažu osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu, 15 ili više godina (original; Fond PiO Republike Srpske)
• Dokaz-Izjavu da ne ostvaruje druga novčana primanja osim mjesečnog boračkog dodatka (original; Gradska uprava-Pravna pomoć)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 134/11, 9/12,40/12)

Odluka o odobravanju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 8/19)

 

ODLIKOVANJE BORACA

Podnosilac zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca/odlikovanom borcu najvećim odlikovanjem za vojne zasluge u oružanoj borbi podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Orden-medalju (original/ovjerena kopija; Predsjednik Republike Srpske)
• Izjavu o bračnom statusu poginulog odlikovanog borca/izjava o tome da li su roditelji poginulog odlikovanog borca živi (original; Gradska uprava)
• Obavještenje o prebivalištu (original, MUP RS Zvornik)
Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

• Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem 1 i 2.
• Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu kao odlikovanom borcu uz zahtjev treba da priloži dokument pod rednim brojem 1.

                    ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Podnosilac zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu borcu/vojnom invalidu/korisniku porodične invalidnine/korisniku posebnog mjesečnog primanja podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava/Odjeljenje za opštu upravu)
• Uvjerenje da nisam korisnik penzije (original; Fond PiO)
• Uvjerenje da nije lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac komercijalnog niti nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (original; APIF Zvornik)
• Izjavu da kao odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa prima naknadu (original; Gradska uprava/Odjeljenje za opštu upravu)
• Uvjerenje o prihodima (original; Poreska uprava PJ Zvornik)
• Uvjerenje da se nalazi na evidenciji za zapošljavanje (original; Zavod za zapošljavanje)
• Izvod iz matične knjige rođenih (original; Matična služba)
• Izvod iz matične knjige vjenčanih (original; Matična služba)
• Dokaz da bračni drug nema pravo na zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu (original; zavisno od dokaza)
• Uvjerenje da nema zdravstveno osiguranje (original; Fond zdravstvenog osiguranja)
• Obavještenje o prebivalištu (original;Policijska uprava Zvornik)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This