Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prava civilnih žrtava rata
INVALIDNINA
 • Podnosilac zahtjev za utvrđivanje statusa civilne žrtve rata i prava na civilnu ličnu invalidninu/člana porodice civilne žrtve rata i prava na porodičnu civilnu invalidninu/prava na porodičnu civilnu invalidninu poslije smrti korisnika civilne lične invalidnine podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:
  • Uvjerenje o okolnostima pod kojim je nastupilo oštećenje organizma-zapisnik o uviđaju o okolnostima pod kojim je nastupilo oštećenje organizma (original/ovjerena kopija; MUP-ovjerena izjava u Gradskoj upravi)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
  • Obavještenje o prebivalištu (original/Policijska uprava Zvornik)
  • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
  • Medicinsku dokumentaciju o liječenju koja datira najkasnije do godinu dana od dana nastanka oštećenja organizma, odnosno od dana prestanka okolnosti pod kojima je oštećenje nastalo (original/ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
  • Novu medicinsku dokumentaciju (original/ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
  • Dokaz da podnosilac zahtjeva nije ostvario nikakva prava kao civilna žrtva rata po propisima Federacije BiH ili po propisima neke od država u okruženju (original/ovjerena kopija; Kantonalno ministarstvo ili nadležni organ)
  • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske (original/ovjerena kopija; Matična služba)
  • Uvjerenje o okolnostima pod kojima je nastupila smrt/pod kojima je lice nestalo, Zapisnik o uviđaju o okolnostima pod kojim je nastupila smrt (original/ovjerena kopija; original/ovjerena kopija; MUP-Gradska uprava)
  • Izvod iz matične knjige umrlih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
  • Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
  • Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina (original/ovjerena kopija; Škola-Fakultet)
  • Izjavu o postojanju članova uže porodice, odnosno roditelja-zavisno od podnosioca zahtjeva (original; Gradska uprava)
  Obrazac zahtjeva

NAPOMENA :

 • Podnosilac zahtjeva  za utvrđivanje statusa civilne šrtve rata i prava na civilnu ličnu invalidninu  uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem od 1 do 8.  
 • Podnosilac zahtjeva  za utvrđivanje statusa člana porodice civilne žrtve rata  i prava na porodičnu civilnu invalidninu uz zahtjev treba da priloži  dokumenta pod rednim brojem 2, 3, 4 i 7 do 13. 
 • Podnosilac zahtjeva  za utvrđivanje prava na porodičnu civilnu invalidninu poslije smrti korisnika civilne lične invalidnine  uz zahtjev treba da priloži  dokumenta pod rednim brojem 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 i 13.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. 

Закон о заштити цивилних жртава рата (Službeni glasnik Republike Srpske br 24/10).

 

Pin It on Pinterest

Share This