Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Postavljanje reklamnih panoa
ZA PRAVNA LICA

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lokacijske uslove za reklamne panoe više od 1m(na uvid) (Odjeljenje za prostorno uređenje)
 • Dokaz o uplati gradske komunalne takse (do 1m2 – jednostrano 100 KM, dvostrano 150 KM; 1-2m2 – jednostrano 150 KM, dvostrano 200 KM; 2-4m2 – jednostrano 250 KM, dvostrano 300 KM; 4-8m2 – jednostrano 400 KM, dvostrano 500 KM; više od 8m2 – jednostrano 600 KM, dvostrano 700 KM (original)
 • Dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 2,00 KM (original)
 • Potvrdu o registraciji JIB-a
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. Zakon o komunalnim taksama (Službeni glasnik Rrepublike Srpske broj: 4/12) Odluka o komunalnom redu na području grada Zvornik (Službeni glasnik grada Zvornik br.3/18) Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik grada Zvornik broj: 13/17)  

ZA FIZIČKA LICA

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lokacijske uslove za reklamne panoe preko 1 m2 (na uvid) (Odjeljenje za prostorno uređenje)
 • Dokaz o uplati gradske komunalne takse (do 1m2 – jednostrano 100 KM, dvostrano 150 KM; 1-2m2 – jednostrano 150 KM, dvostrano 200 KM; 2-4m2 – jednostrano 250 KM, dvostrano 300 KM; 4-8m2 – jednostrano 400 KM, dvostrano 500 KM; više od 8m2 – jednostrano 600 KM, dvostrano 700 KM (original)
 • Dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 2,00 KM
 • Lična karta (kopija)
 • Potvrdu o registraciji radnje-JIB (kopija)
 • Obrazac zahtjeva

            ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.  

Pin It on Pinterest

Share This