Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Ekološka dozvola

EKOLOŠKU DOZVOLU mora da pribavi svako pravno i fizičko lice koje obavlja djelatnost za koju je Pravilnikom propisano obavezno posjedovanje ekološke dozvole. Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik.  Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

  • Lokacijske uslove (kopija); (Odjeljenje za prostorno uređenje)
  • Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole na osnovu člana 85. Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske br: 71/12 i 79/15) urađeni od strane ovlaštene institucije u dva (2) štampana primjerka i jedan primjerak u elektronskoj formi (Licencirana isntitucija)
  • Uplata gradske administrativne takse u iznosu od 40,00 KM (original)
  • Rješenje o registraciji (kopija)
  • Obrazac zatjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA. Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS br: 71/12 i 79/15) Odluka o administrativnim taksama Grada Zvornika (Sl.glasnik grada Zvornik br. 3/16) Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (Službeni glasnik Republike Srpske br: 124/12) Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik Republike Srpske br: 124/12)  

Pin It on Pinterest

Share This