Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prekopavanje javnih površina

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

  • Situaciju sa ucrtanom trasom (kopija)
  • Odobrenje za građenje kod izgradnje novih instalacija (kopija)
  • Saglasnosti (Telekom, Zvornik stan, Elektrodistribucija, organi za bezbjednost saobraćaja i dr.) (kopija)
  • Dokaz o uplati gradske komunalne takse (original)
  • Dokaz o uplati gradske adinistrativne takse u iznosu od 2,00 KM (original)
  • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. Zakon o komunalnim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 4/12) Odluka o komunalnom redu na području grada Zvornik (Službeni glasnik grada Zvornik broj: 3/18) Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik grada Zvornika broj: 13/17)  

Pin It on Pinterest

Share This