Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Eksproprijacija
Eksproprijacija je oduzimanje (potpuna) ili ograničenje (nepotpuna) prava vlasništva na nepokretnostima uz pravičnu naknadu koje ne može biti niža od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Zakon o eksproprijaciji objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15 reguliše ovu oblast.

Nepokretost se može eksproprisati radi izvođenja radova ili izgradnje objekata u oblasti: zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih organa i organa lokalne samouprave, industrijskih objekata, obezbjeđenja zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, kao i za istraživanje i eksploataciju rudnog i drugih prirodnih bogatstava.

Korisnici eksproprijacije su Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave. Nepokretnost se može eksproprisati nakon što je utvrđen opšti interes za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova.

Odluku o utvrđivanju opšteg interesa donosi Vlada Republike u roku od 30 dana od dana dostavljenog mišljenja skupštine jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se namjerava graditi objekat, odnosno izvoditi radovi. Raniji vlasnik eksproprisane nepokretnosti ima pravo na naknadu za eksproprisanu nepokretnost.

POSTUPAK EKPROPRIJACIJE SE VRŠI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

 

Pin It on Pinterest

Share This