Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za opštu upravu
 8.  » 
 9. Matičar
 10.  » Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. Zaključenje braka upisuje se u matičnu knjigu vjenčanih, koja se vodi za matično područje mjeta u kome je brak zaključen. U matičnu knjigu vjenčanih između ostalih upisuju se podaci kao što su: zaključenje braka, ime i prezime supružnika, dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, JMBG, državljanstvo, nacionalnost, vjeroispovijest, prebivalište i adresa stana supružnika, ime i prezime matičara, promjena imena i prezimena supružnika, oglašavanje braka nepostojećim, poništenje braka i prestanak braka.

UPIS U KNJIGU VJENČANIH
Podnosilac prijavu za upis u matičnu knjigu vjenčanih podnosi prijavu u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Izvodi iz matične knjige rođenih (Original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenja o državljanstvu (Original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključivanje braka (Original/kopija; Matična služba)
 • Lične karte (Kopije)
 • Taksa (šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac prijave

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

Upis državljana BiH i Republike Srpske
Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih (izdaje se u matičnoj službi).

Izvodi  iz matičnih  knjiga rođenih  za buduće  supružnike  čiji datum izdavanja  nije stariji  od   6 mjeseci, osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj-original ili ovjerena kopija.

 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju (izdaje matična služba mjesta rođenja)
 • Uvjerenja o državljanstvu za supružnike – original ili ovjerena kopija
 • Prisustvo budućih supružnika sa ličnim kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama na vjenčanju
 • Gradska administrativna taksa ( kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Upis državljana bivše SFRJ ili Federacije BiH
Za upis u matičnu knjigu vjenčanih  (vjenčanje)   kada  su  jedan  ili oba buduća supružnika državljani država bivše SFRJ ili državljani Federacije BiH potrebno je sledeće:

 • Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih  (dobija se u matičnoj službi)
 • Izvodi  iz matičnih  knjiga  rođenih  za buduće  supružnike  čiji  datum  izdavanja  nije  stariji  od 6 mjeseci,  osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj–original ili ovjerena kopija (izdaje se u matičnoj službi u mjestu rođenja)
 • Uvjerenje  o  državljanstvu  čiji  datum  izdavanja nije  stariji  od  6 mjeseci-original ili ovjerena kopija. Ovjerena fotokopija pasoša je dokaz državljanstva za stranca
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključenje braka za budućeg supružnika odnosno buduće supružnike, čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci–original ili ovjerena kopija (uvjerenje se dobija u matičnoj službi u mjestu gdje su budući supružnik odnosno  supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih)
 • Prisustvo budućih supružnika sa ličnim  kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama, na vjenčanju
 • Gradska administrativna taksa (kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Upis stranih državljana
Ukoliko su jedan ili oba buduća supružnika strani državljani za upis u matičnu  knjigu   vjenčanih neophodno je uraditi sledeće:

 • Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih (izdaje se u matičnoj službi)
 • Izvodi  iz matičnih  knjiga rođenih sa prevodima od ovlaštenog  sudskog tumača  za budućeg  supružnika odnosno supružnike čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci–original (izdaje se u mjestu rođenja)
 • Uvjerenje o državljanstvu, odnosno ovjerena fotokopija pasoša za buduće supružnike
 • Uvjerenje  o slobodnom  bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključenje braka, sa prevodom od ovlašćenog  sudskog tumača za budućeg supružnika  odnosno supružnike–original
 • Prisustvo budućih supružnika sa pasošima (za strance) ili ličnim  kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama, na vjenčanju
 • Ovlašćeni sudski tumač
 • Gradska administrativna taksa (kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Pin It on Pinterest

Share This