Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za opštu upravu
 8.  » 
 9. Matičar
 10.  » Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. Zaključenje braka upisuje se u matičnu knjigu vjenčanih, koja se vodi za matično područje mjeta u kome je brak zaključen. U matičnu knjigu vjenčanih između ostalih upisuju se podaci kao što su: zaključenje braka, ime i prezime supružnika, dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, JMBG, državljanstvo, nacionalnost, vjeroispovijest, prebivalište i adresa stana supružnika, ime i prezime matičara, promjena imena i prezimena supružnika, oglašavanje braka nepostojećim, poništenje braka i prestanak braka.

Upis u knjigu vjenčanih

Podnosilac prijavu za upis u matičnu knjigu vjenčanih podnosi prijavu u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Izvodi iz matične knjige rođenih (Original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenja o državljanstvu (Original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključivanje braka (Original/kopija; Matična služba)
 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Taksa (šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac prijave

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

Naknadni upis u matičnu knjigu vjenčanih

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save br. 124, 75.400 Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija), izdaje MUP;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija), izdaje Matična služba;
 • Uvjerenje o državljanstvu za lica koja se upisuju u matičnu knjigu vjenčanih (original), izdaje Matična služba;
 • Izvod iz vjerske matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija), izdaje vjerska ustanova;
 • Izjava svjedoka (original);
 • Dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 10.00 KM (administrativna markica/uplatnica), Pošte Srpske
 • Obrazac zahtjeva

Rok za rješavanje je 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva.

Upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu izvoda iz MKV inostranog organa

Prijava se podnosi  lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz prijavu su potrebna i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih inostranog organa (original/kopija), izdaje Matična služba inostranog organa;
 • Uvjerenje o prebivalištu za supružnike/obavještenje o prebivalištu (original/kopija), izdaje MUP;
 • Uvjerenje/a o državljanstvu BiH i RS (original/kopija), izdaje Matična služba;
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 10,00 KM (administrativna markica/uplatnica), Pošte Srpske;
 • Obrazac prijave

Rok za rješavanje je 1 dan od dana podnošenja kompletne prijave. 

Zahtjev za odobrenje zaključenja braka po punomoćniku

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save br. 124, 75.400 Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Obavještenje o prebivalištu budućih supružnika (original), izdaje MUP;
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za buduće supružnike (ovjerene kopije), izdaje Matična služba;
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju (ovjerene kopije), izdaje Matična služba;
 • Dokaz o državljanstvu (ovjerene kopije), izdaje Matična služba;
 • Ovjerena punomoć (original), izdaje notar/sud;
 • Dokaz o spriječenosti dolaska na vjenčanje (original);
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM (original), Pošte Srpske;
 • Obrazac zahtjeva.

Rok za rješavanje je 10 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva.

Prijava namjere zaključenja braka-zapisnik

Zapisnik o prijavi namjere zaključenja braka sačinjava Odjeljenje za opštu upravu.

Upis državljana BiH i Republike Srpske

Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih (izdaje se u matičnoj službi).

Izvodi  iz matičnih  knjiga rođenih  za buduće  supružnike  čiji datum izdavanja  nije stariji  od   6 mjeseci, osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj-original ili ovjerena kopija.

 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju (izdaje matična služba mjesta rođenja)
 • Uvjerenja o državljanstvu za supružnike – original ili ovjerena kopija
 • Prisustvo budućih supružnika sa ličnim kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama na vjenčanju
 • Gradska administrativna taksa ( kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Upis državljana bivše SFRJ ili Federacije BiH
Za upis u matičnu knjigu vjenčanih  (vjenčanje)   kada  su  jedan  ili oba buduća supružnika državljani država bivše SFRJ ili državljani Federacije BiH potrebno je sledeće:

 • Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih  (dobija se u matičnoj službi)
 • Izvodi  iz matičnih  knjiga  rođenih  za buduće  supružnike  čiji  datum  izdavanja  nije  stariji  od 6 mjeseci,  osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj–original ili ovjerena kopija (izdaje se u matičnoj službi u mjestu rođenja)
 • Uvjerenje  o  državljanstvu  čiji  datum  izdavanja nije  stariji  od  6 mjeseci-original ili ovjerena kopija. Ovjerena fotokopija pasoša je dokaz državljanstva za stranca
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključenje braka za budućeg supružnika odnosno buduće supružnike, čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci–original ili ovjerena kopija (uvjerenje se dobija u matičnoj službi u mjestu gdje su budući supružnik odnosno  supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih)
 • Prisustvo budućih supružnika sa ličnim  kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama, na vjenčanju
 • Gradska administrativna taksa (kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Upis stranih državljana

Ukoliko su jedan ili oba buduća supružnika strani državljani za upis u matičnu  knjigu   vjenčanih neophodno je uraditi sledeće:

 • Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih (izdaje se u matičnoj službi)
 • Izvodi  iz matičnih  knjiga rođenih sa prevodima od ovlaštenog  sudskog tumača  za budućeg  supružnika odnosno supružnike čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci–original (izdaje se u mjestu rođenja)
 • Uvjerenje o državljanstvu, odnosno ovjerena fotokopija pasoša za buduće supružnike
 • Uvjerenje  o slobodnom  bračnom stanju/Uvjerenje da nema smetnji za zaključenje braka, sa prevodom od ovlašćenog  sudskog tumača za budućeg supružnika  odnosno supružnike–original
 • Prisustvo budućih supružnika sa pasošima (za strance) ili ličnim  kartama
 • Prisustvo dva svjedoka (punoljetna lica) sa ličnim kartama, na vjenčanju
 • Ovlašćeni sudski tumač
 • Gradska administrativna taksa (kupuje se na šalteru Pošta Srpske)

 

Pin It on Pinterest

Share This