Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za opštu upravu
 8.  » 
 9. Matičar
 10.  » Matična knjiga državljana
Matična knjiga državljana

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа. Матичне књиге воде се за свако насељено мјесто (село, насеље) засебно, по матичним подручјима.

PROMJENA ENTITETSKOG DRŽAVLJANSTVA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (Original/ovjerena kopija; Medicinski centar)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH/Federacije BiH (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje o prebivalištu na dan 06.04.1992. godine i 01.01.1998. godine (Original; MUP)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih /za lica u braku ako je nakon sklapanja braka došlo do promjene prezimena/ (Original; Matična služba)
 • administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM (šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA Zakon o državljanstvu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 59/2014).  

DRŽAVLJANSTVO PO OSNOVU PRIROĐENJA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik /šalter broj 9/.  Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerenu kopiju važeće putne isprave
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (dostavljaju samo lica u braku)
 • Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj
 • Dokaz o poznavanju jezika i pisma jednog od konstitutivnih naroda Republike Srpske (državljani Srbije, Hrvatske i Crne Gore ne dostavljaju ovaj dokaz)
 • Dokaz o neosuđivanju (iz zemlje rođenja)
 • Dokaz o nevođenju krivičnog postupka (iz zemlje porijekla i BiH)
 • Dokaz o obezbjeđenom izvoru prihoda (potvrda o radnom odnosu i visini plate ili drugo)
 • Dokaz o izmirenju poreskih/finansijskih obaveza (iz zemlje porijekla i BiH)
 • Ovjerenu izjavu o prihvatanju pravnog poretka BiH i Republike Srpske
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 KM (Uplata takse vrši se na sljedeći način: svrha doznake: taksa za sticanje državljanstva BiH i RS; primalac: javni prihodi RS;   račun primaoca: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722119; budžetska organizacija: 9999999.)

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. NAPOMENA: U obrascu zahtjeva, na strani br.2, nalaze se dodatna objašnjenja. Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13) Zakon o državljanstvu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 59/14).  

DVOJNO DRŽAVLJANSTVO/REPUBLIKA SRBIJA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik /šalter br. 9/. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerena kopija važeće putne isprave
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (dostavljaju samo lica u braku)
 • Dokaz o državljanstvu bračnog supružnika (ako se zahtjev podnosi po osnovu braka)
 • Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj (od Terenskog centra iz mjesta boravka)
 • Dokaz o neosuđivanju (od Policijske uprave iz mjesta rođenja)
 • Ovjerenu izjavu o prihvatanju pravnog poretka BiH/RS
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 KM (Uplata takse vrši se na sljedeći način: svrha doznake: taksa za sticanje državljanstva BiH i RS; primalac: javni prihodi RS;   račun primaoca: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722119; budžetska organizacija: 9999999.);
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. NAPOMENA: U obrascu zahtjeva, na strani br.2, nalaze se dodatna objašnjenja. Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.4/03).  

DVOJNO DRŽAVLJANSTVO/REPUBLIKA HRVATSKA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik /šalter br. 9/. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerena kopija važeće putne isprave
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (dostavljaju samo lica u braku)
 • Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj
 • Dokaz o neosuđivanju (iz zemlje rođenja)
 • Dokaz o nevođenju krivičnog postupka (iz zemlje porijekla i BiH)
 • Dokaz o obezbjeđenom izvoru prihoda (potvrda o radnom odnosu i visini plate ili drugo)
 • Dokaz o izmirenju poreskih/finansijskih obaveza (iz zemlje porijekla i BiH)
 • Ovjerenu izjavu o prihvatanju pravnog poretka BiH i Republike Srpske

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. NAPOMENA: U obrascu zahtjeva, na strani br.2, nalaze se dodatna objašnjenja. Ugovor između BiH i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine-Međunarosni ugovori br 10/11).

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRPSKE/BiH

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik /šalter br. 9/. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerena kopija važeće putne isprave
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (dostavljaju samo lica u braku)
 • Dokaz o prebivalištu/boravištu u Republici Srpskoj (od Policijske uprave iz mjesta prebivališta/boravišta)
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 KM (Uplata takse vrši se na sljedeći način: svrha doznake: taksa za sticanje državljanstva BiH i RS; primalac: javni prihodi RS;   račun primaoca: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722119; budžetska organizacija: 9999999.)

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. NAPOMENA: U obrascu zahtjeva, na strani br.2, nalaze se dodatna objašnjenja.            

DRŽAVLJANSTVO/PORIJEKLO OBA RODITELJA/ZAPISNIK

Zapisnik se sačinjava prilikom podnošenja zahtjeva o sticanju državljanstva BiH-RS po porijeklu oba roditelja.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETNOG ZAHTJEVA.  

DRŽAVLJANSTVO/PORIJEKLO JEDNOG RODITELJA/ZAPISNIK

Zapisnik se sačinjava prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva BiH-RS po porijeklu jednog roditelja.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETNOG ZAHTJEVA.  

NAKNADNI UPIS PODATAKA O DRŽAVLJANSTVU

Podnosilac zahtjev za naknadni upis u matične knjige podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This