Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Lično ime

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу.

PROMJENA LIČNOG IMENA

Podnosilac zahtjeva za promjenu ličnog imena podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (Matična služba)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Lična karta (kopija)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih /za osobe koje su u braku/ (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za bračnog supružnika (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za djecu (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (original/ovjerena kopija; MUP Republike Srpske)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak (Osnovni sud)
 • Uvjerenje poreskog ili drugog nadležnog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza (Poreska uprava)
 • Uvjerenje nadležnog organa starateljstva da nema neizmirenih obaveza po osnovu izdržavanja (Centar za socijalni rad)
 • Uvjerenje o neosuđivanju, odnosno za osuđivano lice uvjerenje da je kazna izvršena, da ne traju pravne posledice osude, odnosno da lice nije upisano u posebni registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece (MUP)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 40,00 KM (šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

ZAPISNIK O NOVOM LIČNOM IMENU

Zapisnik o novom ličnom imenu se sačinjava prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu imena djeteta.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 15 DANA OD PODNOŠENJA KOMPLETNOG ZAHTJEVA.

 

Pin It on Pinterest

Share This