Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za opštu upravu
 8.  » 
 9. Matičar
 10.  » Matična knjiga rođenih
Matična knjiga rođenih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. U matičnu knjigu rođenih upisuju se između ostalih podaci o rođenju, ime i prezime, pol djeteta, dan, mjesec, godina, sat i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građanina, državljanstvo, nacionalnost, vjerosipovijest, podaci o roditeljima, i drugi.

 

NAKNADNI UPIS

Podnosilac zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih  podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Prijava o rođenju (Original/ovjerena kopija; Bolnica)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje da dijete nije upisano u matičnu knjigu rođenih (Original; Matična služba)
 • Uvjerenje/a o državljanstvu roditelja (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 10 KM (šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac zahtjeva

Ukoliko dijete nije rođeno u zdravstvenoj ustanovi potrebno je predočiti druge dokaze koji mogu poslužiti za utvrđivanje te činjenice:

 • Ovjerenu fotokopija kartona o vakcinaciji
 • Ovjerenu izjave dva svjedoka koji su prisustvovali rođenju

Ukoliko je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za majku djeteta.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

ISPRAVKA POGREŠNO UPISANIH PODATAKA

Podnosilac zahtjev za ispravku pogrešno upisanih podataka ili naknadni upis izostavljenih podataka u matičnim evidencijama podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili elektronskim putem.  Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige ____ (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

NAPOMENE:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih kao dokaz greške / izdaje matična služba /
 2. Izvod iz matične knjige u kojoj je načinjena greška / nepotpun podatak /
 3. Pismeni zahtjev sa prilozima predaje se u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave na šalteru broj 9

Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br: 111/2009, 43/2013 i 66/2018)

 

 

PONIŠTENJE DUPLOG ILI NENADLEŽNOG UPISA

Podnosilac zahtjev za poništenje duplog ili nenadležno izvršenog upisa u matičnim knjigama podnosi  lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili elektronskim putem. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige _____ za upis koji treba poništiti (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige _____ za upis koji ostaje na snazi (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 55/2010).

 

PODACI O NACIONALNOSTI I VJEROISPOVIJESTI

 

Podnosilac zahtjev za upis podataka o nacionalnosti i vjeroispovjesti podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

ROK ZA IZVRŠENJE JE 1 DAN.

 

 

UPIS NA OSNOVU IZVODA IZ INOSTRANSTVA

Podnosilac zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz MKR inostranog organa  podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili elektronskim putem. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa za dijete (original/kopija; Matična služba inostranog organa)
 • Uvjerenje o prebivalištu (original/kopija; MUP)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i RS za roditelje (original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje da dijete nije upisano u matičnu knjigu rođenih (original/kopija; Matična služba)
 • Administrativna taksa u iznosu od 10;00 KM (original, šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac prijave

NAPOMENA:

Uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti ukoliko su roditelji imali prebivalište u Federaciji BiH od momenta rođenja djeteta do prijave prebivališta u MUP Zvornik. Za prepis  novorođene djece nadležnost upisa po prebivalištu roditelja moguće je utvrditi na osnovu IDDEA(cipsove) lične karte i obavještenja o prebivalištu izdatih u MUP Zvornik, uz obavezan pregled  podataka  iz matičnih knjiga koje se vode kod nadležnog matičara.

Ukoliko roditelji imaju različita prebivališta na teritoriji BiH i RS potrebno je dostaviti uvjerenje da dijete nije upisano u MKR po prebivalištu drugog roditelja. Odnosno,  ukoliko se upis vrši po mjestu rođenja, jer roditelji nemaju prebivalište u BiH i RS, potrebno je dostaviti uvjerenje da upis nije izvršen po mjestu rođenja drugog roditelja.

ROK ZA IZVRŠENJE JE 1 DAN.

 

PRIJAVA DJETETA

Podnosilac prijavu za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lične karte/pasoš ako je stranac (Kopija)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih /za dijete rođeno u braku/ (Original/kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za majku /za dijete rođeno u vanbračnoj zajednici/ (Original/kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje/a o državljanstvu za roditelje/a
 • Obrazac prijave

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 1 DAN OD DANA PODNOŠENJA KOMPLETNOG ZAHTJEVA.

Ukoliko je dijete rođeno  u braku:

 • Otpusnica iz bolnice (original)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci, osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o državljanstvu za roditelje
 • Fotokopije ličnih karata za roditelje
 • Izjava o određivanju ličnog imena djeteta (uzima se na zapisnik prilikom upisa djeteta u MKR)

Ukoliko  dijete nije  rođeno u  braku, a otac   djeteta hoće  da prizna  dijete  za svoje: 

 • Otpusnica iz bolnice – original
 • Prisistvo oba roditelja
 • Izvod iz matične knjige rođenih za majku djeteta čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj
 • Uvjerelje o državljanstvu za roditelje
 • Lična karta oba roditelja (na uvid)

 

UVID U MATIČNU KNJIGU

 

Podnosilac zahtjev za uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis  podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 7,00 KM (Šalter „Pošta Republike Srpske)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETIRANOG ZAHTJEVA.

 

DRŽAVLJANSTVO PO PORIJEKLU OBA RODITELJA

Zapisnik o sticanju državljanstva BiH i Republike Srpske po porijeklu oba roditelja se sačinjava prilikom podnošenja zahtjeva o sticanju državljanstva BiH-RS po porijeklu oba roditelja.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETNOG ZAHTJEVA.

Zakon o državljanstvu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 59/2014)

 

PRIZNANJE OČINSTVA

 

Prilikom podnošenja zahtjeva o rođenju djeteta sačinjava se Zapisnik o priznanju očinstva i saglasnosti majke. 

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETNOG ZAHTJEVA.

 

DRŽAVLJANSTVO PO PORIJEKLU JEDNOG RODITELJA

Zapisnik o sticanju državljanstva BiH i Republike Srpske po porijeklu jednog roditelja se sačinjava prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva BiH-RS po porijeklu jednog roditelja.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETNOG ZAHTJEVA.

 

Pin It on Pinterest

Share This