Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Matična knjiga umrlih

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama. Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih isprava. Matične knjige vode se za svako naseljeno mjesto (selo, naselje) zasebno, po matičnim područjima.

PRIJAVA ZA UPIS

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za umrlog (Original/kopija; Matična služba);
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih – za vjenčane izvan Republike Srpske (Original/kopija; Matična služba);
 • Potvrda o smrti (Original/kopija; Zdravstvena ustanova)
 • Obrazac prijave

ROK ZA RJEŠAVANJE JE ODMAH PO PODNOŠENJU KOMPLETIRANE PRIJAVE.

 NAPOMENE:

 • Prijava se dobija u matičnoj službi ili mjesnoj kancelariji
 • Potvrda o smrti  (dobija se u zdravstvenoj ustanovi )
 • Izvod iz  matične  knjige  rođenih  ili  vjenčanih  za  umrlog,  čiji  datum  izdavanja  nije stariji od 6 mjeseci osim izvoda izdatih u Republici Srpskoj – original ili ovjerena kopija
 • Prilikom upisa u MKU sastavlja se smrtovnica po službenoj dužnosti,  s toga je potrebno da prijavilac  dostavi podatke  o naslednicima i imovini umlog

 

NAKNADNI UPIS

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Potvrda o smrti (Original/ovjerena kopija; Bolnica)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje da lice nije upisano u matičnu knjigu umrlih (Original; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (Original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Obavještenje o prebivalištu (original/ovjerena kopija; MUP)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM (Original)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

UPIS NA OSNOVU IZVODA IZ INOSTRANSTVA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik ili elektronskim putem. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige umrlih inostranog organa (Original/kopija; Matična služba inostranog organa)
 • Uvjerenje o prebivalištu/obavještenje o prebivalištu (Original/kopija; MUP)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i RS (Original/kopija; Matična služba)
 • Administrativna taksa u iznosu od 10;00 KM (Original, šalter „Pošta Srpske“)
 • Obrazac prijave

ROK ZA IZVRŠENJE JE 1 DAN.

NAPOMENA:

Upis smrti na osnovu inostranog izvoda vršiće se po mjestu rođenja umrlog ukoliko se dokaže da isti nije imao prebivalište u BiH–RS.