Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Matičar

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом...

Matična knjiga državljana

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama. Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih...

Matična knjiga umrlih

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama. Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih...

Matična knjiga vjenčanih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. Zaključenje braka upisuje se u matičnu knjigu vjenčanih, koja se vodi za matično područje mjeta u kome je brak zaključen. U matičnu knjigu vjenčanih između ostalih upisuju se podaci kao što su:...

Pin It on Pinterest