Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Matičar

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом...

Bebe

“Рођење дјетета је најсрећнији догађај у животу родитеља. Наш град и Ваша кућа постали су дворци среће рођењем новог члана породице. Да Ваше чедо има безбрижно дјетињство у нашем Зворнику и да израсте у доброг човјека”. Срећна нам свака нова беба!!! Ваш...

Matična knjiga rođenih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. U matičnu knjigu rođenih upisuju se između ostalih podaci o rođenju, ime i prezime, pol djeteta, dan, mjesec, godina, sat i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građanina, državljanstvo,...

Matična knjiga vjenčanih

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana. Zaključenje braka upisuje se u matičnu knjigu vjenčanih, koja se vodi za matično područje mjeta u kome je brak zaključen. U matičnu knjigu vjenčanih između ostalih upisuju se podaci kao što su:...

Matična knjiga umrlih

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama. Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih...

Matična knjiga državljana

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama. Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih...

Pin It on Pinterest