Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Lokacijski uslovi
LOKACIJSKI USLOVI
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Kopija katastarskog plana (original/ovjerena kopija; RUGIPP(katastar))
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za pripremu urbanističke dokumentacije u iznosu od 72,00 KM, 54,00 KM (selo), 45,00 KM (pomoćni objekti), žiro-račun broj 555-006-02-001655-29,šifra grada 119, vrsta prihoda 722521, B.O. 0119160 (original)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 20,00 KM (original)
 • Elektro saglasnost na lokaciju (na uvid, Elektrodistribucija RJ Zvornik)
 • Komunalna saglasnost (original/ovjerena kopija, AD „Vodovod i komunalije“)
 • Vodoprivredne smjernice (original/ovjerena kopija, JU „Vode Srpske“)
 • Saglasnost Telekoma (original/ovjerena kopija, Telekomunikacije RS, AD Banjaluka)
 • Protivpožarna saglasnost (za objekte za proizvodnju, preradu, uskladištavanje i trgovinski promet zapaljivih tečnosti i gasova (skla dišta, magacini i rezervoari, naftovodi i gasovodi, stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila, prodajni objekti i slično))d ; (original/ovjerena kopija, Policijska uprava Zvornik)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

NAKNADNI LOKACIJSKI USLOVI
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Kopiju katastarskog plana (original/ovjerena kopija; RUGIPP(katastar))
 • Dokaz o plaćenoj naknadi na ime stvarnih troškova postupka u iznosu od 72,00 KM, 54,00 KM (selo), 45,00 KM (pomoćni objekti), žiro-račun broj 555-006-02-001655-29,šifra grada 119, vrsta prihoda 722521, B.O. 0119160 (naknadu i taksu ne plaćaju lica koja su bespravno sagradila objekte na zemljištu koje je dodjeljeno od strane opštine Zvornik za potrebe zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica, a koja su podnijela i koja će podnijeti zahtjev za legalizaciju individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata)
 • Gradska administrativna taksa u iznosu od 20,00 KM (original)
 • Elektro saglasnost na lokaciju (Elektrodistribucija RJ Zvornik)
 • Komunalna saglasnost (original/ovjerena kopija, AD „Vodovod i komunalije“)
 • Vodoprivredne smjernice (original/ovjerena kopija, JU „Vode Srpske“)
 • Saglasnost Telekoma (original/ovjerena kopija, Telekomunikacije RS, AD Banjaluka)
 • Protivpožarna saglasnost (original/ovjerena kopija, Policijska uprava Zvornik)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 62/18).

Pin It on Pinterest

Share This