Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Upotrebna dozvola
TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA I UPOTREBNA DOZVOLA
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Potvrda o snimanju objekta (original/ovjerena kopija, RUGIPP (katastar))
 • Uvjerenje da je plaćena taksa na gradski vodovod (original/ovjerena kopija, AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik)
 • Protokol o ispitivanju električnih instalacija (original/ovjerena kopija, Ovlašteno pravno lice)
 • Protivpožarna saglasnost na izvedene mjere zaštite od požara (original/ovjerena kopija, Policijska uprava Zvornik)
 • Vodoprivredna dozvola (original/ovjerena kopija, JU „Vode Srpske“)
 • Završni izvještaji nadzornih inženjera i izvođača radova (original/ovjerena kopija, nadzorni inženjeri imenovani od strane investitora)
 • Saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (original/ovjerena kopija, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske)
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi
 • Snimak izvedenog stanja objekta (original/ovjerena kopija, ovlaštena Geodetska kuća)
 • Energetski certifikat (Original/Ovjerena kopija, Fonda za zaštitu život sredine i ener. efikasnosti)
 • Obrazac zahtjeva

Rok za donošenje rješenja: Nakon podnošenja kompletnog zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole mora se obaviti tehnički pregled objekta najkasnije u roku od 15 dana. Nadležni organ Gradske uprave u roku od 3 od dana podnošenja potpunog zahtjeva formira stručnu komisiju za obavljanje tehnički pregled objekta, koja je poslije izvršenog tehničkog pregleda dužna da u roku od 8 dana nakon izvršenog tehničkog pregleda sačini izvještaj u pisanoj formi o rezultatima tehničkog pregleda izgrađenog objekta, a ukoliko se na osnovu izvještaja utvrdi da nema nedostataka ili da su uočeni nedostaci otklonjeni, organ je dužan da u roku od 8 dana od prijema zapisnika izda upotrebnu dozvolu.

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

 

Pin It on Pinterest

Share This