Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Ovjere

Овјеравање потписа и рукописа подразумијева потврђивање њихове аутентичности. Овјеравање преписа подразумијева потврђивање истовјетности преписа са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе.

UVJERENJE O PRIHODIMA ČLANOVA DOMAĆINSTVA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA Zakon o opštem upravnom postupku/Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07 i 50/10).  

IZLAZAK NA TEREN/OVJERA POTPISA

Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

  • Lična karta (kopija)
  • Dokaz o nemogućnosti dolaska u službene prostorije organa (Original/kopija; Bolnica/drugi nadležni organ)
  • Dokument koji se ovjerava (Original)
  • Administrativna taksa u inosu od 10,00 KM (Original)
  • Obrazac zahtjeva

ROK ZA IZVRŠENJE JE 1 DAN. Uputstvo za izvršavanje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa (Službeni glasnik Republike Srpske 76/10) Pravilnik o radnoj knjižici (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 76/2010 i 31/2016)  

IZJAVA O ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU

Izjavu je potrebno popuniti i potpisati lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. – Obrazac izjave ROK ZA IZVRŠENJE JE 1 DAN.  

Odjeljenje za opštu upravu

Pin It on Pinterest

Share This