Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za inspekcijski nadzor
 8.  » Prijava za početak izvođenja građevinskih radova Urbanističko-građevinskoj inspekciji
Prijava za početak izvođenja građevinskih radova Urbanističko-građevinskoj inspekciji

Подносилац подноси пријаву за почетак извођења грађевинских радова урбанистичко-грађевинској инспекцији у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз пријаву је потребно приложити и следећа документа: 

 • Грађевинску дозволу (копија; надлежни орган Градске управе/Републичке управе)
 • Уговор о вршењу надзора (оргинал/овјерена копија; Нотар)
 • Уговор о грађењу (оргинал/овјерена копија; Нотар)
 • Записник о исколчавању (копија; надлежни орган Градске управе)
 • Образац пријаве

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ, ОСАМ ДАНА ПРИЈЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.

Закон о уређењу простора и градњи (‘Службени гласник Републике Српске, број: 40/13, 3/16 и 84/19)

Pin It on Pinterest

Share This