Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Zvornik dobija „Mapu puta digitalne transformacije“

Zvornik dobija „Mapu puta digitalne transformacije“

12.04.2023.

Mapa puta digitalne transformacije Grada Zvornika je strateški dokument, kojeg Grad Zvornik dobija u okviru projekta “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”.

Brza integracija digitalnih tehnologija u svakodnevni rad javne uprave mijenja današnje društvo. Ovo dovodi i do promjene u očekivanjima građana i poslovne zajednice u interakciji sa institucijama javne uprave. Realizacija ovih novih očekivanja predstavlja veliki izazov za zaposlene u gradskoj administraciji. Prema riječima gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića u Zvorniku je vidljiva čvrsta opredijeljenost svih zaposlenih u Gradskoj upravi, ali i podrška gradske Skupštine da se što brže rješavaju prepreke, koje koče digitalnu transformaciju.

„Uključili smo se u pomenuti projekat sa namjerom da unaprijedimo, odnosno modernizujemo pružanje usluga našim građanima, da im olakšamo pristup neophodnoj dokumentaciji, koja je u nadležnosti Gradske uprave. Takođe, mišljenja sam da je važno da pratimo trendove u svijetu kada govorimo o digitalizaciji, da se prilagođavamo, u svakom trenutku da mislimo na naše građane i korist koju oni imaju od toga. Na ovaj način se radni procesi ubrzavaju, pojednostavljuju, a usluge koje pružamo su efikasnije i brže.“

Konsultant na izradi dokumenta u Zvorniku bio je Aleksandar Mastilović, a pilot projekat koji je istovremeno realizovan je aplikacija za prijavu komunalnih problema pod nazivom „Građanska patrola“. Bosna i Hercegovina nalazi se na početku puta digitalne transformacije, a nedostaje i agenda iste za jedinice lokalne samouprave. Svako ulaganje u digitalnu transformaciju danas stvara uštede koje će biti osjetne kasnije. Grad Zvornik je iskazao spremnost, a partneri na projektu su zadovoljni saradnjom koja je postignuta, smatra Kristina Erak, menadžer projekta ispred Bit alijanse.

„Mapa puta digitalne transformacije je sveobuhvatan akcioni plan sa jasnim koracima, mjerama i finansijskom projekcijom za period do kraja 2025. godine. Usvajanjem navedene Mape kao strateškog dokumenta, Grad Zvornik ulazi u proces unapređenja usluga javne uprave i poboljšanja kvaliteta života za sve građane i građanke. Radujemo se što je upravo Grad Zvornik predvodnik aktivnosti u ovoj oblasti i jedna od pet jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu“.

Digitalna transformacija podrazumijeva proces koji počinje s procjenom početnog stanja, a potom i jasnim planiranjem mape puta digitalne transformacije. Postavljeni su ciljevi i plan aktivnosti, uspostavljen sistem evaluacije i stalno praćenje realizovanih projekata.

„Grad Zvornik je u proteklom periodu uradio mnogo na samoprocjeni i analizi onoga čime raspolažemo kada je riječ o digitalnoj transformaciji. U saradnji sa svim odjeljenjima, službama, javnim ustanovama i preduzećima mi smo prikupili neophodne dokumente, procedure, počeli smo raditi na otvaranju podataka, unapređenju sajber bezbjednosti. Sve je ovo prvi korak u onome što nas očekuje u digitalizaciji naših postupaka i procedura, a sve sa ciljem da pružimo što kvalitetnije usluge našim građanima,“ rekla je Biljana Milić, koordinator projekta u Zvorniku.

Sprovođenje digitalne transformacije Grada Zvornika vodi ka kvalitetnijim uslugama, efikasnijem poslovanju, značajnim uštedama, većoj otvorenosti i zadovoljstvu korisnika, a sve to vodi ka boljoj interakciji i uključenosti građana u procese donošenja odluka. Grad Zvornik uključen je u projekat čiji je cilj unapređenje kapaciteta izabranih jedinica lokalne samouprave i modernizacija usluga uz pomoć tehnologije i korištenje koncepta i rješenja pametnog grada. Projekat realizuje GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju) u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions i Bit alijansom.

Pin It on Pinterest

Share This