Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Najave
  6.  » Sjednica Skupštine grada Zvornika 27. decembra

Sjednica Skupštine grada Zvornika 27. decembra

22.12.2023.

Skupštinsko zasijedanje, 26. po redu, biće održano u srijedu, 27. decembra. Odbornici će razmatrati prijedloge odluka o usvajanju rebalansa Budžeta za 2023. godinu i o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta grada Zvornika za ovu godinu, te prijedloge odluka o usvajanju Budžeta za 2024. godinu i o izvršenju Budžeta grada Zvornika za narednu godinu.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada na dan 31. decembar tekuće godine, te o kupovini nepokretnosti za potrebe pristupa i izgradnje rezervoara RZ vodovodnog sistema Lokanj-Pilica, kao i prijedlog odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označene kao k.p. br. 376/2 KO Lokanj, za potrebe pristupa i izgradnje rezervoara R3 vodovodnog sistema Lokanj–Pilica.

Odbornici će se izjasniti i o Programu rada gradske Skupštine za 2024. godinu, o Izvještaju o izgradnji u 2023. godini i o Informaciji o stanju popisa i upisa imovine Grada Zvornika.

Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JPVOU Dječiji vrtić ”Naša radost”, Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine grada Zvornika i odbornička pitanja takođe su tačke dnevnog reda.

Sjednica Skupštine grada biće održana u velikoj sali Gradske uprave sa početkom u 10:00 časova.

Pin It on Pinterest

Share This