Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Radionica u cilju izrade lokalne strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja
Radionica u cilju izrade lokalne strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja

Danas se u Zvorniku održava radionica u okviru projekta Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) pod nazivom Podrška planiranju lokalnog poljoprivrednog i ruralnog razvoja u BiH.

Konsultant na projektu prof. dr Gordana Rokvić Knežić sa Poljoprivednog fakulteta u Banjaluci, istakla je da je FAO zajedno sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa odabrao sedam opština i gradova u Republici Srpskoj među kojima je i Zvornik, u kojima se realizuje ovaj projekat.

„FAO daje podršku izradi lokalne strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja, a cilj današnje radionice je da sa predstavnicima radne grupe i privrede izvršimo validaciju analize stanja do koje smo došli u poslednjih nekoliko mjeseci, da potvrdimo rezultate analize stanja i definišemo smjernice za budući razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj grada Zvornika.“

Rokvić Knežević je rekla da je plan da do kraja godine bude izrađen nacrt dokumenta koji bi ušao u javnu raspravu, a da se u prvom kvartalu sledeće godine nađe i pred odbornicima gradske Skupštine.

„Nakon toga, nadamo se da u narednoj godini, uz pomoć opet FAO-a, implementiramo jedan pilot projekat koji bi išao u korist onih prioriteta razvoja koje definišemo danas.“

Miljan Erbez, konsultant FAO-a za lance vrijednosti, istakao je da je do sada Grad Zvornik kandidovala lanac vrijednosti voća i njegovih prerađevina, o čemu će se danas konkretnije razgovarati, te pokušati identifikovati i neke nove lance vrijednosti koji takođe mogu biti jedan od budućih potencijala za razvoj u ovom gradu.“

Erbez je pojasnio da se razmatraju lanci vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji mogu uključiti veliki broj učesnika, od primarnih proizvođača do prerade i na kraju i konzumente tih proizvoda i koji u dugoročnom smislu mogu predstaviti opštinu odnosno grad kao jedan od nosilaca razvoja u toj oblasti.

Današnja radionica je druga u nizu, a biće održana još jedna kada bude izrađen nacrt strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja za grad Zvornik.