Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Predavanje za voćare o uzgoju koštičavog i jagodičastog voća
Predavanje za voćare o uzgoju koštičavog i jagodičastog voća

Grad Zvornik u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, organizovao je danas za zvorničke voćare predavanje o tehnologiji uzgoja šljiva i hemijskoj zaštiti koštičavog voća, te o tehnologiji gajenja malina i ostalog jagodičastog voća.

Jedan od predavača Đorđe Glišić istakao je da je osnovni preduslov za zaštitu bilo koje voćne vrste, pa i šljive, da se na vrijeme ispoštuju sve neophodne i raspoložive agrotehničke mjere, te primjene hemijske mjere.

„Neophodno je na vrijeme ukloniti zaražene biljne ostatke kao što su osušene grane, zaraženi plodovi ili zaraženo lišće, a nakon toga uključiti hemijske mjere koje podrazumijevaju primjenu određenih insekticida koji se koriste za suzbijanje štetočina i fungicida koji se koriste za suzbijanje biljnih bolesti.“

Glišić je naglasio da se samo kombinacijom preventivnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera kao i mjera hemijske zaštite mogu dobiti zadovoljavajući rezultati.

Jadranka Bojić je napomenula da je ovo period kada se polako izlazi iz faze zimskog mirovanja, te je zvorničkim voćarima govorila o predstojećim radovima u zasadima jagodastog voća, posebno maline koje na ovom području ima nešto više.

„Kada govorimo o malini sada je bitan izbor lastara, a nakon njihovog odabira i vezivanja veoma je bitno izvršiti još jednu zimsku zaštitu, nezavisno od toga da li su to voćari uradili početkom perioda zimskog mirovanja ili ne. Takođe, i u periodu prije cvetanja, treba krenuti ponovo sa zaštitom fungicidima, insekticidima i po potrebi akaricidima, rekla je Bojić koja je istakla da je neophodno obratiti pažnju i na prihranu.

Pored onoga što su čuli na predavanju, prisutni voćari su danas imali priliku da dobiju odgovore i na druga pitanja i nedoumice vezane za uzgoj šljive, maline, ali i drugih voćnih vrsta.