Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Poziv korisnicima novčane pomoći ili prava na ličnu invalidninu da podnesu zahtjev za subvenciju

Poziv korisnicima novčane pomoći ili prava na ličnu invalidninu da podnesu zahtjev za subvenciju

17.01.2023.

Od 1. januara 2023. godine Grad Zvornik subvencionira troškove korišćenih komunalnih vodnih usluga za ugrožene kategorije.

Da bi ostvarili ovo pravo neophodno je da korisnici novčane pomoći i korisnici prava na ličnu invalidninu kod Centra za socijalni rad podnesu zahtjev u Centru za socijalni rad. Uz to treba da prilože kopiju lične karte, ovjerenu kućnu listu i poslednji račun za usluge AD „Vodovoda i komunalije“.

Odluku o subvencionisanju troškova korišćenih komunalnih vodnih usluga za ugrožene kategorije u gradu Zvorniku donijela je gradska Skupština. Njome se korisnicima odobrava subvencija od po 3 m3 vode i kanalizacije po članu domaćinstva mjesečno.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je ovakva odluka donesena kao vid pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u vrijeme porasta cijena i osnovnih troškova života.

Zamjenik gradonačelnika ranije je rekao da će oko 400 domaćinstava biti obuhvaćeno subvencijama, te da će njihovi računi iz Vodovoda i komunalija biti manji nego što su bili do povećanja cijena usluga AD „Vodovod i komunalije“.

Pin It on Pinterest

Share This