Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Počinje kampanja „April-mjesec čistoće“

Počinje kampanja „April-mjesec čistoće“

01.04.2022.

U ponedeljak, 04. aprila predstavnici Komunalne policije održaće predavanja za učenike prvih i šestih razreda OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku i time će zvanično započeti ovogodišnji „April – mjesec čistoće“. Nakon toga, biće organizovne prezentacije u svim centralnim osnovnim školama i vrtićima na području Zvornika.

Grad Zvornik će obilježiti „April-mjesec čistoće“ brojnim aktivnostima planiranim u saradnji sa institucijama, preduzećima i udruženjima građana. Čišćenje Gradske kapije na ulazu u Zvornik iz pravca Diviča biće realizovano sa planinarskim udruženjima „Korak“ i „Mladost“ i preduzećem AD „Vodovod i komunalije“. U gradu će biti urađeno dodatno ozelenjavanje, a na šetalištu na Drini biće zamijenjene kante za smeće.

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja pokrenuće javnu nabavku za izbor najboljeg izvođača za čišćenje divljih deponija u iznosu od 20.000 KM.

JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“, a jedna od aktivnosti je izrada baze podataka o divljim deponijama u Zvorniku.

U okviru projekta razvijena je aplikacija za prijavu divljih deponija na području Zvornika i nju možete preuzeti u Gugl prodavnici: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.InterregIPA

WEB prezentacija projekta je dostupna na linku: http://cbcsrbbihup.org/home

U narednom periodu biće potpisan i ugovor za izradu Studije o stanju životne sredine za lokaciju napuštene deponije „Tilić Ada“, što je preduslov za njenu buduću sanaciju.

Zaštita životne sredine podrazumijeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju njeno ugrožavanje s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva, dok je briga o životnoj sredini prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.

Pin It on Pinterest

Share This