Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Opšti dio

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posljedica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, katastrofa, epidemija, posljedica ratnih dejstava, posljedica terorizma i drugih opasnosti i nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu, uključujući i mjere oporavka od nastalih posljedica.
Osnovna uloga Službe civilne zaštite na lokalnom nivou je opremanje i obučavanje snaga i struktura zaštite i spasavanja.

Pin It on Pinterest

Share This