Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » 
  7. Služba civilne zaštite
  8.  » Karta potencijalno rizičnih područja – DRAS
Karta potencijalno rizičnih područja – DRAS

Sistem za analizu rizika od katastrofa – DRAS je prva onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti prirodnim katastrofama – poplavama, klizištima i zemljotresima na području Zvornika.
Sistem omogućava nesmetan pristup naučnim podacima o opasnostima od poplava, klizišta i zemljotresa sa ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa na određenom lokalitetu. Sastoji se od tri modula od kojih je jedan dostupan građanima, a druga dva odgovarajućim lokalnim vlastima. Modul namijenjen javnosti koristi mape opasnosti i projektuje ih na javno dostupne Guglove mape, tako da ih je jednostavno koristiti. Povezan je i sa podacima o nivou padavina i vodostaja koji su javno dostupni od hidrometeoroloških zavoda i agencija za vode.

Adresa internet stranice preko koje građani mogu pristupiti DRAS-u je preko Razvojnog programa ujedinjenih nacija: https://drasinfo.org/
DRAS je razvijen kroz projekat „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRIM) kojeg finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Pin It on Pinterest

Share This