Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Ombudsman za djecu Republike Srpske od danas i u Zvorniku
Ombudsman za djecu Republike Srpske od danas i u Zvorniku

U Gradskoj upravi Zvornik danas je otvoren prvi uredovni dan institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Zamjenik Ombudsmana Jovanka Vuković u kancelariji pravne pomoći u Šalter sali primala je korisnike od 10:00 do 13:00 časova i tako će biti svakog prvog utorka u mjesecu.

„Nametnula se potreba za otvaranjem uredovnog dana na osnovu iskustva koje imam kao zamjenik ombudsmana u kancelariji u Bijeljini. Na ovaj način institucija ombudsmana približila se korisnicima sa ovog područja, a ne da oni dolaze u Bijeljinu.“

Vukovićeva je naglasila da je osnovni smisao otvaranja uredovnog dana u Zvorniku da se približe potrebama djece, potrebama porodica, a u cilju zaštite prava djece u situacijama kada su njihova prava povrijeđena, ali i u cilju unapređenja položaja djece zajedno sa relevantnim institucijama.

„Razlozi zbog kojih se mogu obratiti instituciji Ombudsmana su sve situacije kada se primjeti da se krše prava djeteta, a mogu se obratiti roditelji, neko ko sa strane posmatra i vidi, institucije. To mogu učiniti lično u prostorijama Gradske uprave Zvornik, elektronskim putem na adresu jovanka.v@djeca.rs.ba, putem telefona 055/420-901 ili poštom na adresu Patrijarha Pavla br.1, 76.300 Bijeljina. Prijava može biti anonimna, potpisana, lična. Ali najbolje je kada se obavi razgovor sa podnosiocem prijave, jer nekada neke stvari možemo da razriješimo i medijacijski i da ne gubimo vrijeme u pisanju prijava, dakle direktan razgovor je najbolji put da razriješimo ono što je u najboljem interesu djeteta. Ombudsmanu se mogu obratiti i u situacijama koje se daševaju u školi, ako je u pitanju vršnjačko nasilje, ako je u pitanju loše ocjenjivanje, ako je u pitanju loš odnos učenika prema nastavniku, ako roditelji postavljaju posebno zahtjeve, to je i izbor učenika generacije, takmičenja talentovane djece. To su i situacije visokokonfliktnih razvoda prilikom povjeravanje djece na dalju brigu i staranje jednom roditelju i održavanje ličnog kontakta sa roditeljem sa kojim dijete ne živi, odnosno mi smo ovlašteni da pokrivamo svi segmente dječijeg života i da reagujemo kada su narušena njihova prava“ – rekla je Vukovićeva zahvalivši se Gradskoj upravi Zvornik koja je pokazala visok stepen senzibiliteta za saradnju sa kancelarijom, a što je u najboljem interesu djece ove regije.

Zamjenica ombudsmana imala je danas prve korisnike, a sledeći njen dolazak biće u utorak, 5. jula.