Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 22. sjednica Skupštine grada

Održana 22. sjednica Skupštine grada

26.10.2023.

Na 22. skupštinskom zasijedanju odbornici su dali saglasnost na odluke AD „Zvornik stan“ prema kojim je korisnicima stambenog prostora cijena grijanja povećana za 22 posto i iznosiće 3,30 KM po kvadratu, dok je za korisnike poslovnih prostora umanjena za 10 posto i iznosiće 6,06 KM po kvadratnom metru.

Danas je donesena i Odluka o subvencionisanju troškova grijanja iz budžeta Grada Zvornika ugroženim kategorijama za grejnu sezonu 2023/24 godine u iznosu od 0,60 KM po kvadratnom metru grejne površine stambenog prostora, mjesečno. Pravo na subvenciju imaju korisnici prava na novčanu pomoć i korisnici prava na ličnu invalidninu kojima su ista priznata kod Centra za socijalni rad, kao i ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca VRS dok ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu i čija ukupna mjesečna primanja ne prelaze 500 KM.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanje grijanja lice pokreće podnošenjem pismenog zahtjeva Centru za socijalni rad Zvornik. Uz zahtjev dostavljaju i kopiju lične karte i poslednji račun za pružene usluge grijanja. Ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca VRS podnose zahtjev kod Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Gradske uprave Zvornik uz koji prilažu i kopiju lične karte, kućnu listu, uvjerenje poreske uprave o visini prihoda za sve punoletne članove domaćinstva i poslednji račun za grijanje.

Cijena usluge grijanja korisnicima stambenog prostora zadnji put promijenjena je 2015. godine, a od tada do danas na tržištu se desio opšti poremećaj cijena, a posebno energenata, napomenuo je v.d. direktora „Zvornik stana“ Stevo Savić.

Kad je riječ o cijeni u poslovnim prostorima, pojašnjeno je da je ona umanjena, jer je analiza pokazala da se oko 90 posto korisnika isključilo sa sistema centralnog grijanja. Smatrajući da je postojeća cijena visoka i da će njeno smanjenje doprineti da jedan broj korisnika odluči da se ponovo priključi, donesena je ovakva odluka.

„Pored toga što za određene kategorije kojima je odobrena subvencija cijena grijanja ostaje nepromijenjena, mi ćemo svim zainteresovanim građanima koji nam se jave omogućiti plaćanje na 12 mjesečnih rata, a pokušavamo i da dogovorimo sa bankama plaćanje računa za grijanje bez provizije. Takođe, efekat povećanja cijene gasa u zadnjem kvartalu od 2,95 posto neće dalje uticati na povećanje cijena niti za korisnike priključene na sistem centralnog grejanja, niti za one koji su priključeni na gasnu distributivnu mrežu.“

Na sjednici je usvojena i Informacija o stanju u privredi i zapošljavanju na području grada na dan 30. septembar tekuće godine. Na teritoriji grada Zvornika poslovalo je 1.173 poreska obveznika od kojih su 878 preduzetnici i 295 pravna lica. Informacija, između ostalog, sadrži i podatke o zaposlenim i nezaposlenim licima, penzionerima, o uvozu i izvozu.

Gradska Skupština dala je saglasnost na Odluku o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada, kao i Odluku o cijeni grobnih mjesta, održavanja i uređenja zajedničkih dijelova groblja i drugih pogrebnih usluga na gradskom groblju u Karakaju.

Direktor preduzeća Jovan Tomić pojasnio je da je cijena usluge vodosnabdijevanja poskupela za 8 posto, odvoz otpada za 22 posto i usluge na gradskom groblju za 50 posto.

„Ovo su najmanja moguća poskupljenja, a koja su bila neminovna zbog rasta ulaznih troškova Vodovoda i komunalija. Ovakvo povećanje cijena doneće održivost naših usluga i doprineće razvoju preduzeća.“

Prema analizi AD „Vodovod i komunalije“, Zvornik ima najnižu cijenu sakupljanja otpada koja nije mijenjana od 2018. godine, dok cijene usluga na gradskom groblju nisu mijenjanje 14 godina.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da, nažalost, zbog kretanja cijene gasa, Gradska uprava nije u mogućnosti da sufinansira Zvornik stan više nego što to inače radi, te je moralo doći do korekcije cijena.

„Grejanje za korisnike stambenog prostora je poskupelo, a za korisnike poslovnih prostora pojeftinilo, ali smo istovremeno usvojili i odluku o subvenciji najugroženijih kategorija, tako da će za njih cijena ostati na sadašnjem nivou.“

Što se tiče poskupljenja cijena preduzeća „Vodovod i komunalije“ gradonačelnik je podsjetio da Grad Zvornik od 1. januara tekuće godine iz budžeta subvencionira troškove komunalnih vodnih usluga korisnicima prava na novčanu pomoć i korisnicima prava na ličnu invalidninu kojima su ista priznata kod Centra za socijalni rad. Njima je odobrena subvencija od 3 m³ vode i kanalizacije po članu domaćinstva mjesečno.

Na sjednici je donesena i Odluka o uklanjanju objekata u Sprečanskoj i u Ribarskoj ulici, koji su vlasništvo Grada Zvornika.

Gradonačelnik je istakao da Gradska uprava intenzivno radi na povećanju broja parking mjesta u gradu, što je jedan od gorućih problema.

„Danas smo doneli odluku o uklanjanju objekta na prostoru B-blokova na čijem mjestu će biti izgrađena gradska garaža i očekujemo da sredinom naredne godine ona bude puštena u funkciju. Takođe, biće uklonjena i kuća na uglu ulica Vuka Karadžića i Sprečanske na čijem mjestu će biti izgrađeno dječije igralište.”

Odbornici su prihvatili Informaciju o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornika u protekloj školskoj godini u kojoj je navedeno da je stipendija odobrena za 225 studenata, a ukupan iznos sredstava za tu namjenu je 198.400 KM.

Usvojeni su i programi rada zvorničkih srednjih škola za 2023/24 školsku godinu, te Izvještaj o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u 2022/23 godini i upisu učenika u školskoj 2023/24 godini, kao i Odluka o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao k.p. br. 2828/4 KO Čelopek.

Na sjednici je razriješen direktor Dječijeg vrtića „Naša radost“ Vukomir Stanković, na lični zahtjev, te za vršioca dužnosti direktora, do okončanja postupka javne konkurencije, imenovana Maja Soro, diplomirani pedagog, zaposlena u ovoj predškolskoj ustanovi.

Pin It on Pinterest

Share This