Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 20. redovna sjednica Skupštine grada

Održana 20. redovna sjednica Skupštine grada

06.07.2023.

Na današnjoj 20. sjednici Skupštine grada Zvornika usvojena je Informacija o upravljanju javnim parkiralištima.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović podsjetio je da je od 1. jula počela naplata sa konačnim ciljem da se reguliše stacionarni saobraćaj u gradu.

„Bio je prisutan veliki broj vozila koja su nepropisno parkirana, kao i havarisanih i onih koja dugo nisu bila pomjerana. Taj prvi cilj da se ta auta sklone je postignut i značajno je oslobođen broj parking mjesta u gradu, ali nećemo stati na tome. Naši zadaci su da povećavamo broj parking mjesta, pa smo tako na današnjoj sjednici donijeli odluke o kupovini zemljišta za povećanje kapaciteta parkinga, konkretno na dvije lokacije na području B-blokova. Očekujemo da u narednih šest, sedam mjeseci bude izgrađeno i stavljeno u funkciju još nekih 100-120 novih parking mjesta, a i ubuduće ćemo nastaviti u istom pravcu.“

Parkirališta su podijeljena u tri zone, crvena, plava i zelena, a ukupan broj javnih parking mjesta koja su obilježena i privedena namjeni trenutno je 1.332.

Komunalne takse su jednokratna, povlašćena, pretplatna i za rezervaciju, a predviđeno je i oslobađanje od plaćanja.

Naplata se vrši putem mobilnog telefona ili preko ovlašćenih prodajnih mjesta, a to su sve trafike u gradu, benzinske stanice „Keso Promet“ i „Nešković“ i marketi „Zvorničanka“.

Sredstva prikupljena od komunalnih taksi za parkiranje uplaćuju se na račun javnih prihoda posebne namjene i Grad Zvornik će ih koristiti za održavanje sistema za parkiranje, proširenje broja parking mjesta, izgradnju novih parkirališta i objekata za parkiranje, putnu infrastrukturu, kao i u druge svrhe sa ciljem poboljšanja saobraćaja i parkiranja.

Bojan Stevanović, šef Odsjeka za saobraćaj i parking, istakao je da je do sada podnet 1281 zahtjev za izdavanje određenih karata, te da od početka uvođenja sistema naplate u svakom trenutku u gradu ima slobodnih 30-40 posto parking mjesta. On je dodao da je od 1. jula u prosjeku dnevno prodato od 1.000 do 1.200 dnevnih karata.

Za parkiranje vozila kojim upravljaju lica sa invaliditetom, a koja posjeduju međunarodni znak invalida, obilježeno je 46 parking mjesta na kojima se taksa neće naplaćivati.

Od plaćanja komunalnih takse oslobođena su službena vozila Gradske uprave Zvornik, vatrogasna vozila, službena vozila MUP-a i vozila hitne pomoći dok su u službenoj upotrebi ili za vrijeme intervencije, vozila preduzeća iz oblasti komunalnih djelatnosti za vrijeme intervencije u otklanjanju kvarova, kao i ratni vojni invalidi koji posjeduju znak pristupačnosti i porodice poginulih boraca VRS dok ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je i Izvještaj o ostvarenju Plana implementacije Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za 2022. godinu u kojem je navedeno da se radilo na realizaciji 41 projekta od kojih su najznačajniji razvoj Poslovne zone Jadar, dodjela podsticaja privrednim subjektima, izgradnja novog bloka Bolnice i rekonstrukcija postojećeg, unapređenje kapaciteta Centra za socijalni rad i Profesionalne vatrogasno spasilačke jedinice, proširivanje kapaciteta Dječijeg vrtića „Naša radost“ i drugi.

Odbornici su usvojili i odluke o zamjeni zemljišta kp.br. 480/4 KO Zvornik-grad za zemljište kp.br. 484/2 KO Zvornik-gradi i o zamjeni zemljišta kp.br. 1343 i kp.br. 1342/1 KO Zvornik grad za zemljište kp.br. 642/1 i kp.br. 642/2 KO Zvornik grad, kao i odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele kp.br. 6948/11 KO Zvornik i o prodaji nepokretnosti kp.br. 8698/3 KO Zvornik.

Donesene su i odluke o prihvatanju nepokretnosti označenih kao kp.br. 8672/4 KO Zvornik i o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 7319/11 KO Zvornik, te Odluka o naknadi troškova postupka po izdatom prekršajnom nalogu.

Usvojen je i Program o izmjeni programa korišćena budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika u 2023. godini radi usklađivanja sa zakonom.

Na sjednici je, zbog isteka perioda na koji je postavljen, razriješen v.d. direktora Centra za socijalni rad Ivan Stević, te isti imenovan za vršioca dužosti direktora do okončanja postupka konkursne procedure.

Pin It on Pinterest

Share This