Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 16. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Održana 16. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

07.12.2022.

Na 16. redovnoj sjednici gradske Skupštine jednoglasno je usvojen rebalans budžeta grada Zvornika za 2022. godinu u iznosu od 40.957.000 KM koji je identičan sa Nacrtom ovog dokumenta. Poreski prihodi rebalansom budžeta planiraju se u iznosu od 24.416.746 KM i za 4.247.166 KM su veći od usvojenog plana, dok su neporeski prihodi manji za 1.202.500 KM i planiraju se u iznosu od 3.185.120. Neiskorištena sredstva po osnovu kredita i granta iz prethodne godine iznose 3.123.000 KM i identična su sa prvobitnim planom. U prvih 9 mjeseci ostvaren je suficit u gradskom budžetu, jer su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 22.091.602 KM i za 2.761.470 KM manji su od prihoda i priliva.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen i Nacrt budžeta grada Zvornika za 2023. godinu u iznosu od 36.035.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović rekao je, govoreći o rebalansu budžeta za ovu godinu, da je on veći od plana za 6.185.000 KM, od čega su 2.500.000 KM izvorni prihodi, a 3.500.000 KM su dotacije i pomoć Vlade Republike Srpske što je sve doprinelo da 2022. godina bude uspješno završena.

„Iz izvornih prihoda uspjeli smo finansirati rastuće cijene roba i usluga, a takođe jedan dio tih sredstava preusmjeriti u investicije. Iz ostalih sredstava oko 2.500.000 KM uloženo je u infrastrukturu mjesnih zajednica, a oko 900.000 KM za pomoć u kupovini prostora za dječiji vrtić. Kada je pitanju budžet za 2023. godinu evidentno je da i u ovoj godini dolazi do rasta naših izvornih prihoda što nam daje za pravo da ćemo izvršiti sve svoje zakonski preuzete obaveze. Sva socijalna davanja ćemo uredno izvršavati, kao i ona koja ćemo sami finansirati iz budžeta za određene kategorije stanovništva kako bi pomogli u vrijeme rastućih cijena, a sa druge strane i razvojni projekti koji su predviđeni planom kapitalnih investicija će biti realizovani.“

Zamjenik gradonačelnika je napomenuo da su neki od projekata kontinuirano uređenje gradskih ulica, rasvjeta, proširenje parking prostora gdje će na proljeće doći do gradnje jedne garaže na području B-blokovima, potom ulaganja u infrastrukturu mjesnih zajednica.

„Ići ćemo i u proširenje kapaciteta poslovnih zona, jer nam u zadnje vrijeme stiže veliki broj upita od inostranih firmi u smislu šta im mi možemo ponuditi da bi došli u Zvornik. Želja nam je da jedan dio poslovne zone prebacimo na sjever, konkretno u MZ Branjevo gdje su se stekli svi uslovi. Takođe, očekujemo u februaru ili martu da krenu radovi na uređenju korita rijeke Hoče od ušća u rijeku Drinu do mosta na magistralnom putu i još brojni projekti.“

Odbornici su usvojili i godišnje programe rada i finansijske planove javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2023. godinu i to Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Doma omladine, Rekreativno sportskog centra, Dječijeg vrtića „Naša radost“, Turističke organizacije, Narodne biblioteke i muzejske zbirke i Doma za starija lica.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da su programi rada i finansijski planovi od skoro svih javnih ustanova jednoglasno usvojeni, te ocijenio da to pokazuje da su ih upravni odbori i direktori projektovali na realnim osnovama, kao i da će i naredne godine ostvariti pozitivne bilanse i obavljati svoju djelatnost na ispravan način.

Donesene su i odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje pumpne stanice u Lokanju, te o povratu novčanih sredstava radi obeštećenja fizičkog lica koji je uložio određena sredstva u rekonstrukciju, dogradnju i spoljašnje uređenje poslovnog prostora, a koji je u vlasništvu Grada Zvornika.

Usvojena je i Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na teritoriji grada, te prijedlozi odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Gradske izborne komisije grada Zvornika i o imenovanju članova komisije za sprovođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje člana GIK Zvornik, kao i o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Zvornik, o prihvatanju poklona nepokretnosti u K.O. Skočić i o kupovini zemljišta u K.O. Zvornik za potrebe proširenja groblja u Karakaju.

Pin It on Pinterest

Share This