Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 11. sjednica gradske Skupštine
Održana 11. sjednica gradske Skupštine

Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili Plan implementacije (2022-2024) Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027 godina. U tekućoj i naredne dvije godine predviđeno je sprovođenje 52 projekta iz oblasti ekonomskog, društvenog i razvoja infrastrukture i zaštite životne sredine. Ukupna vrijednost svih projekata za tri godine iznosi 72.635.280 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je najveći projekat dogradnja novog bloka Bolnice i rekonstrukcija postojećeg, a neki od kapitalnih su i izgradnja vodovodnih sistema kao što je Pilica-Lokanj što je u toku ili Vodovod Zapad koji treba da počne u drugoj polovini godine.

Usvojene su i dvije odluke o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa i to radi realizacije Projekta zaštite od poplava rijeke Drine na području MZ Karakaj, te radi realizacije projekta ”Rehabilitacija rijeke Hoče kroz naselje Terminal na području MZ Karakaj”. Prema ranije potpisanom Memorandumu o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH između Grada Zvornika i Voda Srpske obaveza Grada je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

„Grad Zvornik intenzivno radi na uređenju vodotoka kako bi se zaštitila naselja od poplava. Konkretno ovdje se radi o rijekama Hoča i Drina i naselju Terminal, odnosno MZ Karakaj. Očekivati je da ove godine oba projekta krenu u realizaciju, a ovim odlukama ulazimo u procedure rješavanja imovinsko-pravnih odnosa“ – rekao je zamjenik Ivanović.

Danas je utvrđena i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 90,23 KM po kvadratnom metru korisne površine objekta koji će se graditi. Naknada se umanjuje prilikom izgradnje proizvodnih objekata, a takođe, u zavisnosti od opremljenosti parcele komunalnom infrastrukturom za koeficijent učešća u cijeni komunalne nfrastrukture na koju objekat nema mogućnost priključenja.

Odlukom o dopuni Odluke o uređenju prostora i gradskom građevinskom zemljištu omogućeno je da se tržišna cijena zemljišta u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata može platiti u ratama i to do dvanaest mjesečnih rata.

Na sjednici je donesen i Program korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika za tekuću godinu, te prihvaćen Izvještaj o stanju u poljoprivredi na području grada Zvorika u 2021. godini.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da je zadovoljan poljoprivrednom proizvodnjom u prošloj godini, te da se nada da su i poljoprivrednici. On je napomenuo da je broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u u protekloj godini povećan za oko 15 posto, kao i da se stiče utisak da su se zbog pandemije svi malo više vratili poljoprivredi, naročito oni koji žive u ruralnim dijelovima grada.

„Ove godine je predviđeno više sredstava za podsticaj razvoju poljoprivredne proizvodnje nego prethodne godine, a ukoliko bude potrebe, vjerujem da će Gradska uprava reagovati na vrijeme i izdvojiti dodatna sredstva kako bi pomogli svim poljoprivrednicima. Podignut je limit podsticaja na 5.000 KM za poljoprivrednike koji su u sistemu PDV-a kako bi ti koji proizvode najviše imali dodatni motiv da nastave sa poljoprivrednom proizvodnjom“.

Usvojena je i Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornika u prošloj godini. Istaknuto je da je aktivno 45 sportskih klubova od kojih se u prvoj kategoriji nalaze 22 kluba, u drugoj šest, trećoj devet i osam klubova su u četvrtoj kategoriji. U njima trenira ukupno 2778 članova. Najzastupljenija sportska disciplina je fudbal. U ruralnim dijelovima djeluje 15 sekcija različitih sportova.

Odbornici su usvojili i odluke o dopuni Odluke o komunalnim taksama, te o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2022. godini, kao i Plan o načinu korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma u tekućoj godini i Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2021. godinu.