Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 10. redovna sjednica Skupštine grada

Održana 10. redovna sjednica Skupštine grada

24.02.2022.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili Plan kapitalnih investicija 2022-2024. godina koji je usklađen sa Strategijom integrisanog razvoja grada Zvornik za period 2018-2027. godina, Planom budžeta Grada Zvornik za tekuću godinu i finansijskim procjenama za naredne dvije godine. U njemu su sadržani i kapitalni projekti za kojima se u međuvremenu ukazala potreba ili prilika za realizaciju te one koji su predloženi od strane javnosti.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da se, kada je usvajana Startegija integrisanog razvoja prvenstveno vodilo računa o najkapitalnijim projektima iz raznih oblasti koji će donijeti dobrobit sugrađanima.

„Planom je predviđeno da se u ove tri godine utroši 70.824.280. KM u ove projekte što znači da će Zvornik i u tom periodu biti veliko gradilište, kao i prethodnih godina. Veći dio sredstava su donatorska, dok su manjim dijelom iz redovnog budžeta ili kreditnog zaduženja.“

Usvojena je i Odluka o sufinansiranju dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije postojećeg pravosudnog objekta u Zvorniku za potrebe Okružnog suda, privrednog suda, tužilaštva i pravobranilaštva.

Zamjenik gradonačelnika je pojasnio da je nosilac ovog projekta Ministarstvo pravde koje će finansirati izgradnju, dok Grad Zvornik finansira izradu tehničke dokumentacije – glavnog projekta, utvrđene takse i naknade u postupku izdavanja građevinske dozvole.

„Očekujemo da u narednih mjesec do dva dođe do raspisivanja tendera i izbora najpovoljnijeg izvođača radova.“

Odbornici su usvojili i Odluku kojom se utvrđuje da je prosječna, konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornika u 2021. godini iznosila 1.030 KM. Ova cijena je određena na osnovu predračuna iz glavnih projekata za koje su izdate građevinske dozvole u prethodnoj godini i služi kao osnovica za izračunavanje visine rente.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava gradskim sportskim organizacijama za 2022. godinu.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da je, kao i prošle godine, predviđeno 700.000 KM za ovu namjenu.

„I raspodjela je skoro identična kao i prethodne godine, osim za dva fudbalska kluba koji su promijenili rangove takmičenja, jedan koji je ispao iz treće lige u četvrtu, te su mu sredstva smanjena, i za jedan koji je iz druge ušao u prvu ligu pa su sredstva uvećana. Jedini novi klub koji je prvi put uvršten u budžet za sportske organizacije je klub malog fudbala „Jang bojs“ koji se od prošle godine takmiče u Drugoj ligi Republike Srpske – rekao je Stefanović koji je dodao da se klubovi koji se ne takmiče na zvaničnim takmičenjima ne može se naći u gradskoj Odluci o raspodjeli sredstava.

Odbornici su donijeli i odluke o komunalnim taksama, te o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području grada Zvornika, kao i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu. Na Skupštini je donesena i Odluka o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, kao i Plan utroška sredstava od koncesionih naknada, te Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara.

Prihvaćena je i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada za prošlu godinu.

Pin It on Pinterest

Share This