Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Gradom Zvornik organizovala je trodnevnu obuku u oblasti pripreme i provođenja projekata za predstavnike lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica iz Zvornika, Bijeljine, Bratunca, Milića i Osmaka.

Marko Kakuća predstavnik Razvojne agencije Republike Srpske kaže da Agencija već šestu godinu provodi obuke u 45 jedinica lokalne samouprave u Srpskoj i da je više od 300 polaznika završilo istu. „Stepen razvijenosti lokalnih samouprava je na različitom nivou,a mi pokušavamo da omogućimo svim samoupravama da se uključe. Reziltati pokazuju da postoji kontinuirani rast pripremljenih projekata na lokanom nivou, što nam je zadovoljstvo,“ istakao je Kakuća.

Grad Zvornik ima iskustva u realizaciji projekata, smatra Biljana Milić, Šef odsjeka za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju grada Zvornika. „Oko 2/3 sredstava utrošenih na realizaciju razvojnih projekata mi povlačimo iz eksternih izvora. Ovakve obuke nam pomažu da pripremimo još kvalitetnije projekte, koji će biti prihvaćeni i od stranih i domaćih donatora,“ izjavila je Biljana Milić iz Gradske uprave grada Zvornika.

Obuka je obuhvatila rad u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Do kraja godine ista obuka biće organizovana i u Trebinju, Istočnom Sarajevu i Doboju.

Pin It on Pinterest

Share This