Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

U okviru rješavanja problema nedostatka parkirališta u gradskom području Zvornik je sredinom septembra dobio nova 22 parking mjesta između RSC-a i magistralnog puta. Na ovom potezu sve do Crpne stanice, kao i na obali rijeke Drine gradi se još 218 parking mjesta.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da je najmanje zadovoljan kako se ovaj problem rješava naglasivši da se time u Gradskoj upravi svakodnevno bave i baviće se. On je napomenuo da grad Zvornik ima skučen prostor tako da je jako teško i skupo doći do lokacije za izgradnju adekvatnih parking prostora.
„Mi smo u postupku kupovine nekoliko starih kuća na prostoru B-blokova, na potezu od stare bolnice prema Šćemliji i oko Gradske uprave i u naredne tri godine grad Zvornik mora dobiti između 500 i 600 parking mjesta kako bismo konačno uveli red na našim ulicama i adekvatnu naplatu – rekao je gradonačelnik koji je dodao da je, pored ovih čija je izgradnja u toku, u idućoj godini u planu je da se obezbijedi još 170 parking mjesta.
On je iznio podatak da je u Zvorniku od kako je on na funkciji načelnika odnosno gradonačelnika izgrađeno i prodato preko 1.000 stambenih jedinica, a da su samo tri objekta imala i adekvatan parking prostor.
„Činjenica je da su ovdje mali placevi i vrlo često neuslovni za podzemne garaže. Danas nije vrijeme za izgradnju zgrada sa stotinjak i više stanova, prave se objekti sa dosta manje stanova i mi gdje god možemo, gdje postoje uslovi, insistiramo da broj parking mjesta koje obezbjeđuje investitor bude adekvatan broju stambenih jedinica. Nažalost, imali smo samo tri takva objekta, a izgrađeno je preko 1.000 stambenih jedinica, od kako sam ja na ovoj funkciji i iz tog razloga moramo pristupiti gradnji parking mjesta, javnih garaža. Da smo uslovljavali naše investitore, ugušili bismo gradnju u gradu jer, dok oni ne obezbijede parking mjesta, Gradska uprava im ne bi mogla izdati građevinsku dozvolu, a onda bi to trajalo nekoliko godina i pitanje je da li bi bilo mogućnosti da se adekvatno i završi.“

Pin It on Pinterest

Share This