Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Gradska Skupština zasijeda u utorak
Gradska Skupština zasijeda u utorak

Redovna 13. sjednica Skupštine grada Zvornika biće održana sutra sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske uprave, a na dnevnom redu je 15 tačaka.

Odbornici će razmatrati Odluku o godišnjem finansijskom izvještaju Grada za 2021 godinu, te izvještaje o izvršenju budžeta Grada Zvornika za prošlu godinu, kao i o izvršenju budžeta Grada Zvornika za prva tri mjeseca tekuće godine.

Dnevnim redom predviđeni su i prijedlozi odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Zvornik za period 2022-2027. godine i o izmjeni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja, te o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovnog prostora u Zvorniku.

Pred odbornicima će biti i prijedlozi odluka o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornika, o imenovanju kandidata za komisiju za javne nabavke, te o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika, kao i Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornika.

Nekoliko tačaka o prodaji i zamjeni nepokretnosti u katastarskim opštinama Zvornik, Zvornik-grad i Čelopek radi kompletiranja parcela, odbornička pitanja i usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine grada Zvornika takođe su tačke dnevnog reda sutrašnje sjednice Skupštine grada Zvornika.