Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Gradska Skupština sutra zasijeda

Gradska Skupština sutra zasijeda

06.12.2022.

U srijedu, 7. decembra, sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske uprave biće održana 16. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika.

Na dnevnom redu naći će se prijedlozi odluka o usvajanju rebalansa budžeta grada Zvornika za 2022. godinu i o izvršenju Budžeta grada Zvornika za tekuću godinu, kao i o usvajanju Nacrta budžeta grada Zvornika za 2023. godinu.

Odbornici će razmatrati godišnje programe rada i finansijske planove javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik, te Informaciju o stanju i zaštiti životne sredine na teritoriji grada i Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje pumpne stanice u Lokanju.

Lokalni parlament će se izjasniti i o prijedlozima odluka o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao k.p. broj 4461/7 i k.p. broj 4461/8 sve K.O. Skočić, o kupovini zemljišta k.p. broj 7009/1 i k.p. broj 7010/1 obje K.O. Zvornik za proširenje groblja u Karakaju i o kupovini zemljišta k.p. broj 7008/3, k.p. broj 7010/2 i k.p. broj 7011/5 sve K.O. Zvornik za proširenje groblja u Karakaju.

Pred odbornicima će se naći i prijedlozi odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Gradske izborne komisije grada Zvornika, kao i o imenovanju članova komisije za sprovođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje člana GIK Zvornik, te o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad.

Dnevnim redom je predviđeno i usvajanje zapisnika sa 15. redovne sjednice gradske Skupštine, odbornička pitanja, kao i razrješenje, izbor i imenovanje.

Pin It on Pinterest

Share This