Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Grad Zvornik: Nastavljena saradnja sa institucijom Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Grad Zvornik: Nastavljena saradnja sa institucijom Ombudsmana za djecu Republike Srpske

07.02.2024.

Svakog prvog utorka u mjesecu u Gradskoj upravi grada Zvornika biće otvorena Kancelarija Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Sporazum o saradnji između Grada Zvornika i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, koji je potpisan prošle godine u maju, a podrazumijeva realizaciju ove kancelarije, pokazao se kao dobra praksa. Ovim je stvorena prilika da se približe onima, koji imaju potrebu da ukažu na povredu prava djeteta iz ove regije.

Direktan razgovor sa predstavnikom ombudsmana Republike Srpske predstavlja značajniji način rješavanja problema koji se tiče prava djeteta, tako da je dosadašnji rad dobar pokazatelj, da je to potpuno opravdano i dodatni podstrek da se nastavi saradnja u daljem periodu.

„Prednost je kada slučajeve možemo rješavati medijacijski, dakle direktnim razgovorom, da ne moramo ići u kompletna postupanja pisanja prijave, naravno, kada su u pitanju prava djeteta koja mogu vrlo brzo da se otklone, u tome je svakako prednost otvaranja urednog dana jednom mjesečno u Gradskoj upravi Zvornik, koja je imala puno razumijevanja za ovakvu vrstu potrebe njenih građana, ali i šire, s obzirom na to da imamo i predmete obraćanja Srebrenice, Milića, Bratunca, Osmaka“, istakla je Jovanka Vuković, zamjenica Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Građanima je ujedno olakšano da ne moraju dolaziti u Bijeljinu i osim toga stvorena je mogućnost direktne saradnje sa institucijama i subjektima zaštite prava djece na području grada Zvornika, ukoliko se odluče na direktan kontakt, a eventualno mogu da se obrate i elektronskim putem, putem pošte ili telefona.

Vukovićeva je naglasila i značaj medijske podrške urednom danu i radu opšte kancelarije Ombudsmana za djecu u Bijeljini, odnosno za djecu Republike Srpske, jer se pokazalo da imaju sve veći broj stranaka koje dolaze direktno u Gradsku upravu Zvornik i zahvalila se na prostorijama koje su im date na korištenje, za obavljanje razgovora o problemima vezano za prava djeteta.

„Prioritetno ističem saradnju sa Gradskom upravom, rukovodstvom grada, takođe. Obišli smo i veliki broj škola u Zvorniku i okolini, sem toga sa Centrom za socijalni rad imamo kontinuiranu saradnju, kao i sa Centrom za mentalno zdravlje, dakle svi oni koji su na neki način svojim djelovanjem usmjereni na zaštitu prava djece“, rekla je Vukovićeva.

Institucija Ombudsmana je otvorena za sve situacije gdje je primjetno da se krše prava djeteta, a mogućnost obraćanja imaju roditelji, neko ko sa strane posmatra i vidi, institucije. Takođe, Ombudsmanu se mogu obratiti i povodom situacija koje se daševaju u školi, ako je u pitanju vršnjačko nasilje, ako je u pitanju loše ocjenjivanje, ako je u pitanju loš odnos učenika prema nastavniku, ako roditelji postavljaju posebne zahtjeve, to je i izbor učenika generacije, takmičenja talentovane djece. Zatim, situacije visokokonfliktnih razvoda prilikom povjeravanja djece na dalju brigu i staranje jednom roditelju i održavanje ličnog kontakta sa roditeljem sa kojim dijete ne živi, odnosno ovlašteni su da pokrivaju sve segmente dječijeg života i da reaguju kada su narušena njihova prava.

Zamjenik Ombudsmana Jovanka Vuković, svakog prvog utorka u mjesecu u kancelariji pravne pomoći u Šalter sali, prima korisnike od 10:00 do 13:00 časova.

Pin It on Pinterest

Share This