Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

U Gradskoj upravi Zvornik danas je prezentovano do koje faze se stiglo sa izradom Geografsko informacionog sistema (GIS) Grada Zvornika, odnosno pametnih mapa.

Prezentaciju je održala firma „AjKu Centar“ (IQ Centar) iz Bijeljine koja izrađuje i implementira GIS.

Geografski informacioni sistem sadržaće podatke koji se odnose na regulacione planove, katastarske parcele, takođe značajne turističke destinacije, lokacije industrijskih postrojenja, nalazišta mineralnih sirovina i izvorišta mineralnih voda, lokacije divljih deponija, lovna i ribolovna područja i drugo.

GIS će, prema najavi „AjKu Centra“, biti u funkciji za mjesec dana.

Pin It on Pinterest

Share This