Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Subvencija prevoza učenika iz gradskog budžeta

Subvencija prevoza učenika iz gradskog budžeta

21.08.2023.

Od danas, učenici osnovnih i srednjih škola, koji nemaju dotaciju od Ministarstva, na osnovu gradske Odluke o subvenciji prevoza učenika, imaju pravo na subvenciju u finansiranju troškova prevoza u zavisnosti od njihovog statusa.

Da bi ostvarili pravo na subvenciju prevoza neophodno je da u Gradskoj upravi Zvornik, kancelarija br. 12, preuzmu potvrdu na osnovu koje ostvaruju pravo na popust.

Subvencija po osnovu socijalnog statusa podrazumijeva stopostotno finansiranje iz gradskog budžeta za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja, djecu sa smetnjama u razvoju, kao i za pratioce djece sa smetnjama u razvoju. Dok, subvencionisanje za djecu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći ili tuđe njege, djecu bez jednog roditelja i djecu ratnih vojnih invalida svih kategorija, iznosi 50 odsto od ukupne cijene mjesečne karte.

Sa 50 odsto biće subvencionisani troškovi prevoza za porodice koje imaju troje i više školske djece, a jedan roditelj nezaposlen, kao i u porodicama sa četvoro i više maloljetne djece i za osnovce sa udaljenosti do četiri kilometra.

Gradska uprava učestvovaće sa 30 posto u cijeni karte za učenike osnovnih škola za koje Ministarstvo ne izdvaja participaciju.

Takođe, u potpunosti će biti finansirana mjesečna karta za učenike srednje škole koji su nosioci Vukove diplome, a sa 50 odsto za srednjoškolce koji su u prethodnoj godini imali prosjek ocjena 5,0 i 30 odsto za sve srednjoškolce, bez obzira na socijalni ili drugi status.

Odluka o subvenciji prevoza učenika objavljena je na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Zvornik. Sve informacije mogu se dobiti i lično u kancelariji br. 12 i putem telefona br. 056/232-233

Pin It on Pinterest

Share This