Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 8. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika
Održana 8. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Skupština grada Zvornik usvojila je na današnjem redovnom zasijedanju Odluku o rebalansu budžeta grada za 2021. godinu u iznosu od 36.812.000 KM. Razlozi su promjena u strukturi izdataka odnosno rashoda i povećanje prihoda za 1.200.000 KM.

Poreski prihodi rebalansom budžeta planiraju se u iznosu od 19.309.440 KM i za 2.584.400 KM su veći od prvobitno usvojenog plana za 2021. godinu. Neporeski prihodi se planiraju u visini 4.194.660 KM što je za 190.779 KM manje od planiranih.

Na današnjem zasijedanju odbornici su usvojili i Nacrt budžeta grada Zvornika za 2022. godinu u iznosu od 34.534.000 KM. Poreski prihodi se planiraju ostvariti u iznosu od 20.169.580 KM, neporeski u iznosu od 4.387.620 KM, a ostalo su grantovi, transferi jedinicama lokalne samouprave, primici/prilivi, neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica iz prethodne godine.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da će biti nastavljena realizacija brojnih projekata i započeti neki novi.

„Zvornik će iduće godine biti veliko gradilište, prije svega nastavićemo sa izgradnjom kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Branjevo, vodovoda Lokanj-Pilica, vodovoda Zapad, u kontinuitetu se nastavlja rekonstrukcija gradskih ulica, biće urađen video nadzor u gradu, izgradnja led rasvjete.“

On je istakao da će u narednoj godini vjerovatno najznačajnija sredstva biti uložena u vodovod Zapad, oko 6.500.000 KM, čime će se stvoriti uslovi da se oko 1.100 domaćinstava iz devet mjesnih zajednica priključe na gradsku vodovodnu mrežu

Lokalni parlament usvojio je zaključak da se na sledećoj sjednici Skupštine grada, koja će biti održana 30. decembra, razmatra stanje o snabdijevanju električnom energijom na području grada Zvornika.

Danas je donesena i Odluka kojom je poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika za 2022. godinu utvrđena u visini od 0,14 posto i na nivou je prethodnih godina. I poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost takođe je nepromijenjena i iznosi 0,07 posto. Od plaćanja ovog poreza mogu biti oslobođene deficitarne djelatnosti za šta odluku donosi Skupština.

Odbornici su usvojili i оdluke o visini naknade koju ostvaruju predsjednici savjeta mjesnih zajednica, te o kupovini zemljišta označenog kao kp.br. 7720/1 KO Zvornik.