Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Javne konsultacije u procesu pripreme „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“
Javne konsultacije u procesu pripreme „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“
22 dec, 2020

Javne konsultacije u procesu pripreme „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“, kojim će se stvoriti podsticajni okvir ka postizanju veće operativne i finansijske održivosti, dobrih praksi upravljanja i kreditne sposobnosti pružalaca usluga vodovoda i kanalizacije.

Predloženi projekat direktno odgovara prioritetima utvrđenim u Okviru partnerstva sa zemljom (CPF) FG16-FG20 koje su zajednički usaglasili Svjetska banka i organi vlasti u BiH. Jedan od glavnih stubova Okvira partnerstva sa BiH ogleda se u pružanju boljih javnih usluga, što je često neefikasno i finansijski neodrživo. Ovim će se takođe doprinijeti otpornijem, sveobuhvatnijem i održivijem oporavku u BiH, kako je navedeno u dokumentu Svjetske banke o odgovoru na KOVID-19. Predviđeno je da se projekat nadovezuje na i nadopunjuje sa postojećim angažmanima i projektima drugih razvojnih partnera.

Opšti cilj projekta je poboljšanje održivosti i efikasnosti u pružanju usluga vodovoda i kanalizacije u BiH, a s tim i poboljšanje bezbjednosti vode i otpornosti na očekivani šok izazvan klimatskim promjenama.

Razvojni cilj projekta je pružanje podrške organima u Bosni i Hercegovini da:

ojačaju institucionalne kapacitete na entitetskom i lokalnom nivou za bolje pružanje usluga vodovoda i kanalizacije
povećaju efikasnost pružalaca usluga vodosnabdijevanja u uključenim jedinicama lokalne samouprave.
Projekt će se sprovoditi u oba entiteta, a sastoji se od tri glavne komponente koje odgovaraju reformskim odredbama definisanim u Zajedničkoj viziji za reformski sektor, koje su potrebne za unapređenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u BiH za period 2021.-2028. Realizacijom projekta biće podržani tekući procesi koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za uspostavljanje jedinstvenog okvira određivanja tarifa i regulatorne funkcije. Projekat će ujedno inicirati i uključivanje, u vidu finansiranja i pružanja tehničke pomoći, drugih međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih partnera u cilju primjene strateške zajedničke vizije organa vlasti i donatora za reformu ovog sektora u BiH.

U cilju konsultovanja javnosti u procesu pripreme ovog značajnog projekta, na uvid i komentare se dostavljaju sledeći dokumenti koji se odnose na Republiku Srpsku i možete ih pogledati ovdje:

Dokumenti na srpskom jeziku:

Plan uključivanja zainteresovanih strana – SEP
Okvir upravljanja društvenim i pitanjima životne sredine – ESMF
Plan obaveza životne sredine i društva – ESCP
Postupak upravljanja radnom snagom – LMP
Okvir preseljenja – RPF
Dokumenti na engleskom jeziku:

Stakeholder Engagement Plan for the Republic of Srpska – SEP
Environmental and Social Management Framework for the Republic of Srpska -ESMF
Environmental and Social Commitment Plan – ESCP
Labor Management Procedure for the Republic of Srpska – LMP
Resettlement Policy Framework for the Republic of Srpska– RPF
Primjedbe na objavljen nacrt dokumenata možete dostaviti na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata do 04.01.2021. godine.

Javni pozivi i konkursi

Pin It on Pinterest

Share This