Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

U Zvorniku će u utorak, 13. oktobra, biti održana Javna rasprava o nacrtu dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Medoš“ po zahtjevu „Medoš One“ (MEDOŠ ONE) d.o.o,
Rasprava je otvorena za sva zainteresovana lica i javnost u cilju pribavljanja komentara na nacrt dozvole.
Organizator je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske koja je u postupku izdavanje dozvole za izgradnju male hidroelektrane koja bi trebalo da se gradi na teritoriji grada Zvornika.
Mjesto održavanja je velika sala Gradske uprave sa početkom u 09:00 časova.

Pin It on Pinterest

Share This