Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Najave
  6.  » Gradska skupština zasijeda 20. novembra

Gradska skupština zasijeda 20. novembra

17.11.2023.

Redovna, 23. po redu, sjednica Skupštine grada Zvornika zakazana je za ponedeljak, 20. novembra, a na dnevnom redu naći će se 11 tačaka.

Nakon razmatranja zapisnika sa prethodne sjednice i odborničkih pitanja, gradski parlament izjasniće se o Odluci o prihvatanju zaduženja Grada Zvornika kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte „Izgradnja vodovoda Zapad“ i „Rekonstrukcija vodovoda Kozluk“ po „Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga“.

Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje prijedloga odluka o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br 1362/7, poduložak 54 KO Zvornik-grad, te kp.br 2777/1 KO Čelopek, kao i za prodaju nepokretnosti označenih kao k.p broj 2828/509, 2828/510, 2828/513, 2828/514, 2828/515 i 2828/516 sve KO Čelopek.

Pred odbornicima će se naći Prijedlog odluke o razmjeni nepokretnosti k.p. broj 6948/9 K.O. Zvornik za nepokretnost k.p. broj 6949/3 K.O. Zvornik za potrebe uređenja lokalnog puta, te dvije odluke za potrebe izgradnje javnog parkinga i to o kupovini nepokretnosti označene kao kp.br. 359 KO Zvornik grad i o razmjeni nepokretnosti k.p. broj 1362/5, poduložak 46 KO Zvornik grad za nepokretnost k.p. broj 270 KO Zvornik grad.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju organizacione jedinice JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost-3“ i Program rada zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornika za 2024. godinu takođe su tačke dnevnog reda sjednice Skupštine grada koja će biti održana u velikoj sali Gradske uprave Zvornik sa početkom u 10:00 časova.

Pin It on Pinterest

Share This