Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Anketiranje domaćinstava
Anketiranje domaćinstava

Republički zavod za statistiku Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Federalnim zavodom za statistiku BiH sprovodi Anketu o prihodima i uslovima života na području cijele BiH u periodu maj-juli 2022. godine, a metodom slučajnog odabira biće obuhvaćeno 3.675 domaćinstava u Republici Srpskoj.

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijanoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci su povjerljici i koristići se isključivo za statističke i naučne analize.

Anketiranje će sprovoditi akreditovani i obučeni anketari i supervizori, navode iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.