Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Градска управа
 4.  » 
 5. Одјељења и службе
 6.  » 
 7. Одјељење за стамбено-комуналне послове
 8.  » Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја
Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја

 

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење о регистрацији предузећа (копија, СУД)
 • Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ и доказ о уплати таксе за издавање рјешења у износу од 10,00 КМ; (таксена марка или уплатница)
 • Копију саобраћајне дозволе за возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Сл.гласник Босне и Херцеговине“, број: 6/06, 75/6, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17)
Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13)
Одлука о безбједности и регулисању саобраћаја на путевима и улицама града Зворника („Службени гласник Града Зворник“, број: 07/18)
Правилник о измјени и допуни Правилника о регулисању саобраћаја на путевима и улицама општине Зворник (Службени гласник Града Зворника бр: 15/16)
Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлашћено лице („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 19/07)

Pin It on Pinterest

Share This