Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Sutra sjednica gradske Skupštine

Sutra sjednica gradske Skupštine

22.11.2022.

U srijedu sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske uprave biće održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika.

Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta Grada Zvornika za 2022. godinu, informacija o stanju u privredi i zapošljavanju na dan 30. septembar tekuće godine i o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa prijedlogom mjera, kao i Programa rada zimskog odražavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva, te inicijative za rješavanje problema legalizacije imovine ZEV „Park 2“ i pristupa objektu izgrađenom na kp.br. 1389/1 KO Zvornik grad.

Odbornici će se izjasniti i o prijedlozima odluka o davanju garancije na kreditno zaduženje Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj opštini Zvornik-Centar i o zamjeni nepokretnosti kp.br. 2828/468 K.O. za kp.br. 2806/2 i kp.br. 2813/2 obe K.O. Čelopek, o kupovini zemljišta za izgradnju pumpnih stanica za vodovodni sistem Lokanj-Pilica, o kupovini zemljišta za igralište u MZ Roćević, te o kupovini zemljišta za potrebe gradskog groblja u Karakaju.

Razmatraće i prijedloge odluka o prihvatanju poklona nepokretnosti u MZ Pađine, o raspisivanju licitacije za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jadar, kao i informacija o vodosnabdijevanju na području grada Zvornika i pružanju drugih komunalnih usluga, o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornika u školskoj 2021/22 godini i o usvojenom Programu rada zvorničkih srednjih škola za 2022/23 školsku godinu.

Na sjednici će se naći i Izvještaj o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u 2021/22 godini i upisu učenika u školskoj 2022/23 godini, kao i prijedlozi odluka o licitaciji vozila voznog parka Gradske uprave Zvornik i o određivanju vještaka.

Pin It on Pinterest

Share This