Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Резервација паркинг мјеста

 

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Рјешење о регистрацији предузећа (за правна лица) (копија) (СУД)
  • Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ
  • Доказ о уплати таксе за паркирање односно резервацију паркинг мјеста
  • Копију саобраћајне дозволе за возило
  • Уверење о пребивалишту (за физичка лица) (МУП)
  • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10)
Одлука о комуналном реду на подручју града Зворника („Сл.гласник Града Зворник“, број: 03/18)
Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику („Сл.гласник Града Зворник“, број: 11/21)
Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама (Сл.гласник Града Зворника бр 11/21 )

Pin It on Pinterest

Share This