Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Данас је оджана 1. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој је усвојен Нацрт буџета за 2021. годину у износу од 29.612.000 КМ.

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да се очекује да изворни приходи буду значајно мањи него у години која је иза нас, додавши да ће бити настављено финансирање и суфинансирање битних пројеката.

„Очекујем да ћемо у овој години наставити да радимо обалоутврде и ријеке Хоче и ријеке Дрине на потезу између два ушча Хоче и Сапне у ријеку Дрину, док смо Сапну завршили ових дана и предстоји нам технички пријем радова.  Завршавамо канализациону мрежу коју радимо са Владом Републике Чешке у  Брањеву, а крајем ове године или почетком сљедеће нови блок Болнице. У року од три мјесеца биће готова и реконструкција Дома здравља и то су све пројекти који су почети и чије финансирање није доведено у питање пандемијом. Биће нешто смањена буџетска давања из редовних буџетских примања, а очекујем да ћемо у овој години почети са реализацијом пројекта надградње зграде Основног суда ради изградње просторија Окружног суда, Окружног тужилаштва, Привредног суда и канцеларије Правобранилаштва. Надамо се и почетку градње зграде Градске управе за шта мислим да је крајње вријеме, јер овој постојећој неопходна је озбиљна реконструкција и много је боље направити нови објекат. Очекујем да ћемо у овој години извршити замјену или свих или дијела светиљки јавне расвјете, са штедљивим светиљкама са лед технологијем које омогућују уштеде и до двије трећине садашње потрошње струје. Од капиталних улагања видјели сте да су одборници данас прихватили грант заједничког Европског фонда за западни Балкан у износу од 1.163.718 КМ за изградњу друге фазе Водовода Сјевер, а то су мјесне заједнице Локањ и Пилица, као и за изградњу пречистача отпадних вода у мјесној заједници Табанци.  Очекујемо да ћемо до  љета формирати паркинг серис и кренути са наплатом паркинга и да ћемо у овој и неким наредним годинама обезбиједити да за свако возило постоји паркинг мјесто које ће се плаћати. У току је израда пројектне документације за путни правац Шћемлија-Глумина са двије коловозне траке како би се грађанима који долазе из правца Грбаваца, Крижевића, Китовница и Јардана омогућило да брже стигну до града и како би се смањиле гужве кроз Каракај.“

Коментаришући Одлуку о усвајању плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину, градоначелник је истакао да се овако прикупљена средства троше искључиво намјенски.

„У годинама које су иза нас ми смо их користили на начин да смо набављали нова противпожарна возила, нову опрему за Службу професионалне ватрогасне јединице, тако да је садашња опремљеност у односу на прије 14 година нешто што се не може поредити. Мислим да ћемо средства која буду на располагању ове и наредних година трошити да дислоцирамо дио ватрогасне јединице тако да се направи бар једна теренска канцеларија са једним дежурним ватрогасним возилом и ватрогасцима.  Мислим да су нам према садашњим потребама, броју пожара и број становништва које живе на том потезу најкритичније територије мјесних заједница Локањ, Пилица, Брањево и Шепак које су и најудаљеније. Надам се да ћемо у току ове године оформити једну теренску екипу на простору једне од ове четири мјесне заједнице која ће моћи брзо да реагује.“

Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић истакао је да се из буџета финансира Градска управа, буџетски корисници, невладине организације и удружења.

„Рационално смо планирали буџет, а сви знамо да је прошла година била тешка због пандемије висура корона, нека средства нисмо потрошили, нека смо преусмјерили у неке друге намјене јер смо у току пандемије имали непредвиђене расходе и трошкове.“

На данашњоје сједници Одлуком је утврђено да је просјечна, коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју града Зворника у 2020. години износила 930,00 КМ. Она служи као основица за израчунавање висине ренте.

Нови одборнички састав усвојио је  Програм рада Скупштине града којим су утврђени послови и задаци локалног парламента, њихови носиоци и рокови за разматрање појединих питања. Наведено је да Програм треба схватити као оквирни, као и да ће Скупштина размотрити сва питања за свакодневно стање у областима привредног и друштвеног живота од интереса за град и грађане. Програм рада је отворен током године за нове приједлоге и иницијативе предлагача.

На сједници су до окончања поступка јавне конкуренције именовани вршиоци дужности начелника градских одјељења и служби и то Одјељења за финансије Срђан Деспић, Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Жељко Смиљанић, Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, Одјељења за општу управу Мерсад Мехмедовић, Одјељења за просторно уређење Бошко Којић, Одјељења за инспекцијски надзор Фахир Ферхатбеговић, Одјељења комуналне полиције Горан Писић, Службе за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу Милош Томић, Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима Ђоко Јанковић и Службе цивилне заштите Рајко Јурошевић.

Именоване су и скупштинске комисије које нису биле теме дневног реда претходне, конститутивне сједнице.

Поред поменутих усвојене су и одлуке : о коришћењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2021. години, о начину примопредаје дужности у случају престанка мандата, о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса  за избор и именовање  секретара градске Скупштине, као и Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворника. 

Pin It on Pinterest

Share This