Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 19. редовна сједница Скупштине града

Одржана 19. редовна сједница Скупштине града

16.05.2023.

На данашњој сједници градске Скупштине усвојени су извјештаји о извршењу буџета Града Зворника за период 1. јануар – 31. децембар 2022 године,  те о извршењу градског буџета буџета за период 1. јануар  – 31. март 2023. године.

У прошлој години укупна буџетска средства, трансфери, примици и приливи извршени су са 37.219.111 КМ. Порески приходи остварени су у износу од 24.775.456 КМ, непорески приходи су износили 2.966.825 КМ, а остало су грантови, трансфери, примици и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године.

За прва три мјесеца текуће године извршење износи 6.053.558 КМ. У структури укупних буџетских средстава града Зворник порески приходи остварени су у висини 4.979.720 КМ, непорески приходи 537.778 КМ, а остало су трансфери, примици и грантови.

Једногласно је усвојен Извјештај о стању судских и других предмета у којима се као једна од страна појављује Град Зворник за 2022. годину. Замјеник правобраниоца Републике Српске, сједиште у Бијељини, Милан Радујко у обраћању локалном парламенту истакао је, између осталог да се од Градске управе Зворник не потражује никакав износ у поступку принудног извршења, те да у  Републици Српској не постоји ниједна локална заједница са таквим извјештајем.  

Усвојена је  и Одлука о додјели градских награда и признања и то Повеље Зори Видовић, актуелном министру финансија Републике Српске за дјела од општег значаја за град Зворник, Златне медаље „Станко Николић“ примаријусу доктору Зорану Комљеновићу, начелнику одјељења хирургије у Болници Зворник за допринос у области здравства, Сребрне медаље „Станко Николић“ Чешкој развојној агенцији за допринос инфраструктурном развоју града и Драги Вуковићу за допринос побољшању услова образовања у Зворнику, Бронзане медаље „Станко Николић“ вишеструким добровољним даваоцима крви Станку Костићу и Тихомиру Коловићу, те Нурифу Чивићу за допринос развоја хуманитарних организација и Захвалница Јованки Зекић за допринос у области здравства и Станиславу Томићу за друштвено користан рад.

Одборници су једногласно донијели и Одлуку о прихватању кредитног задужења код Европске инвестиционе банке у оквиру Пројекта водоводa и канализациje у Републици Српској II, у износу од 8.801.235 КМ за финансирање пројекта „Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2“. У оквиру до сада  реализоване фазе 1 омогућен је прикључак за 300 корисника у вриједности од 4.551.658 КМ. Укупна вриједност фазе 2 износи 13.465.889 КМ, а поред кредитних средстава пројекат се финансира и из градског буџета са 1.730.690 КМ и гранта у износу од 2.933.745 КМ.

Градоначелник Зворника Бојан Ивановић истакао је да ће у оквиру фазе 2 овог пројекта бити омогућено прикључење још 740 домаћинстава на градску водоводну мрежу, те изразио очекивање да већ на јесен почну и радови.

„Град Зворник је последњих година улагао значајна средства у водоводну мрежу и сматрамо да гдје год постоји могућност, становништву треба омогућити прикључак на градску водоводну мрежу.“

Рад градоначелника и Градске управе током 2022. године био је усмјерен на реализацију развојних пројеката уз ефикасно извршавање редовних послова у оквиру изворних и додјељених надлежности са коначним циљем унапређења квалитета услуга за грађане и привреду и побољшања општих услова за живот и рад на подручју града Зворника. Градска управа је редовно извршавала своје обавезе према свим буџетским корисницима и тако створила услове за њихов несметан рад. Градска управа је имала изузетно добру сарадњу и веома значајну подршку надлежних републичких и државних органа власти, те међународних организација. Она је настављена и након одржавања општих избора у мјесецу октобру 2022. године када је градоначелник прихватио мандат посланика у Народној скупштини Републике Српске, а дужност руковођења преузео замјеник градоначелника. Ово је, између осталог наведено у данас усвојеном Извјештају о раду градоначелника и Градске управе Зворник за 2022. годину.

Градоначелник је нагласио да је у буџету прошле године остварен суфицит у износу од 460.000 КМ, што говори о стабилности буџета.

„Чули сте и замјеника правобраниоца који је говорио о судским споровима и нагласио да Град Зворник нема судске пресуде које би потенцијално могле угрозити буџет и измиривање редовних обавеза. Ситуација у свијету одразила се и на ово подручје и реализацију одређених пројеката. Сигурно је да ми ни од једног пројекта нећемо одустати, али је чињеница да је дошло до кашњења са почетком неких због великог пораста цијена роба и услуга у прошлој години, па на тендерима учесници нису могли да испоштују своје понуде и нисмо могли да их реализујемо“ – рекао је градоначелник.

Одборници су прихватили и Информацију о усвајању Мапе пута дигиталне трансформације Града Зворника, средњорочни плански документ који је усмјерен на ојачавање дигиталних капацитета и спремности Градске управе Зворник, везаних комуналних предузећа и других јавних субјеката, да одговоре на повећана очекивања становника за бољим квалитетом услуга и услова живота. Мапом пута одређени су основни правци дјеловања Градске управе Зворника у наредном трогодишњем периоду.

Усвојен је и Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног развоја града Зворника (2018-2027) за период 2024-2026 година. Он обухвата три стратешка циља, девет приоритета, 15 мјера и 53 пројекта и активности. Финансијска вриједност Акционог плана за плански период 2024-2026. година износи 80.779.540 КМ.

Разматрани су и усвојени извјештаји о раду са финансијским извјештајем за прошлу годину установа чији је оснивач Град Зворник, те акционарских друштава „Водовод и комуналије“ и „Зворник стан“, као и Информација о раду ЈП „Регионална депонија“.

Градоначелник Ивановића је изразио задовољство радом јавних установа, јер су сви пословали позитивно изузев Дома за старија лица, а један од разлога је промјена цијена роба и услуга на тржишту.

Усвојене су и информације о о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворника са приједлогом мјера, као и о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду са приједлогом мјера, те о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворника за 2022. годину.

На сједници су донесене одлуке о о продаји непокретности у КО Челопек, Скочић и Козлук непосредном погодбом ради комплетирања грађевинских парцела, као и Одлука о прихватању поклона непокретности означених као кп.бр. 810/2 и 812/3 КО Зворник-град.

Одборници су донијели и одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Зонинг плана подручја у обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи Шепак) Брањево – Доња Пилица са израдом плана парцелације насеља Брањево, те о именовању Савјета плана за праћење измјене дијела Плана парцелације насеља „Улице“.

Разматрана је и прихваћена Информација о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града, те усвојене одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију карбонантне сировине – кречњака на локалитету „Градац“, о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова Привредног савјета града Зворника, те о накнади предсједнику и члановима Одбора за жалбе, као и Одлука о лицитацији возила возног парка Градске управе.

Скупштина је разријешила в.д. предсједника и чланова скупштинског Одбора за жалбе и в.д. чланова управних одбора Дома здравља и Дома за старија лица, те именовао предсједника и чланове Одбора за жалбе и чланове ове двије установе.

Pin It on Pinterest

Share This