Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 14. redovna sjednica gradske Skupštine

Održana 14. redovna sjednica gradske Skupštine

14.09.2022.

Na 14. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Ostvaren je suficit, jer su ukupna budžetska sredstva, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina ostvarena sa 13.565.905 KM, dok su rashodi i izdaci manji za 586.459 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović rekao je da činjenica da je ostvaren suficit za prvih šest mjeseci ove godine govori da se domaćinski upravljalo budžetom.

Govoreći o projektima zamjenik gradonačelnika je istakao da se prethodnih dana krenulo intenzivnije sa realizacijom, a razlog je što je početkom godine došlo do velikog poskupljenja građevinskog materijala i goriva zbog čega se često dolazilo u situaciju da na raspisanim tenderima izvođači odustaju jer nisu mogli da ispoštuju ono što su sami ponudili.

„U zadnje vrijeme cijene su se stabilizovale, na osnovu njih su projektovane cijene za realizaciju projekata i očekujemo da će dalje ići svojom dinamikom. Sve što ne budemo završili do kraja godine, nastaviće se naredne godine. Najkapitalniji projekat je rekonstrukcija postojećeg bloka i dogradnja novog bloka bolnice, radi se rekonstrukcija gradskih ulica, putne infrastrukture i rasvjete po mjesnim zajednicama. Očekujemo da krene i regulacija obaloutvrde rijeke Hoče. Danas smo donijeli odluku za kupovinu prostora za potrebe Dječijeg vrtića „Naša radost“ što će omogućiti da 150-160 mališana koji su na listi čekanja dobiju priliku da koriste usluge ove predškolske ustanove“.

Zamjenik Ivanović je dodao da je pri kraju izrada projektne dokumentacije za vodovod Zapad, te da se, ukoliko sve bude išlo u skladu sa planom, očekuje da na proljeće počne realizacija što će omogućiti da oko 1100 domaćinstava na području zapadnog dijela grada dobiju gradsku vodu.

Odbornici su doneli i Odluku o usvajanju Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027 godina radi usklađivanja sa izmjenama regulatornog okvira o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

U Izvještaju o ostvarenju Plana implementacije Strategije integrisanog razvoja grada Zvornik za 2021. godinu navedeno je da je rađeno je na realizaciji 41 od ukupno 56 projekata od kojih su neki razvoj poslovne zone Jadar gdje je jedan novi privredni subjekat ušao, a dva pravna lica su obnovila ugovore o zakupu poslovnih prostorija, privlačenje investitora u poslovnu zonu Inženjering gdje sedam privrednih subjekata vrši izgradnju i uređenje poslovnih objekata tako da se ovaj projekat smatra završenim.Takođe, dodjela podsticaja privrednim subjektima u okviru čega su Gradska uprava Zvornik i Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Zvornik podržali 172 pravna lica i preduzetnika od kojih su četiri nova investitora, dobijanje sertifikata za povoljno poslovno okruženja, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog bloka Bolnice, dogradnja ambulante u Branjevu i drugi projekti.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija 2021-2023 godina koji je pripremila Gradska uprava kroz konsultacije sa predstavnicima privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova, kao i drugih društvenih subjekata i u koji su uvrštena 34 projekta ukupne vrijednosti 119.200.000 KM. U 2021. godini planirano je da se investira 26.684.100 KM. godini, a realizovano je 15.836.806,04 KM odnosno 59,35 posto od ukupnog plana.

Na sjednici je donesena Odluka o kupovini poslovnog prostora za potrebe Dječijeg vrtića „Naša radost“ čime će se proširiti kapacitet ove predškolske ustanove i omogućiti boravak za svu djecu koja su sada na listi čekanja.

Odbornici su usvojili i Odluku o ustupanju poslovnog prostora Centru za socijalni rad na privremeno korišćenje i upravljanje koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu u Ulici Braće Obradovića.

U usvojenoj Informaciji Policijske uprave o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika za prvih šest mjeseci tekuće godine ocijenjeno je da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće. Između ostalog, navedeno je da je broj krivičnih djela u poređenju sa istim periodom prošle godine povećan za 15 procenata, prekršaji iz oblasti javnog reda i mira smanjeni za oko 19 procenata, a i broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim i povrijeđenim licima manji je za 22 procenta.

Zbog isteka mandata dosadašnjim direktorima u Domu za starija lica za direktora je imenovan Boško Vasić, a u Domu omladine Đorđe Deurić.

Usvojene su i odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 7265/27 KO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele, kao i o ustupanju vodovoda u MZ „Divič“ na privremeno korišćenje i upravljanje preduzeću „Vodovod i komunalije“.

Pin It on Pinterest

Share This