Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Razvojna Agencija Republike Srpske obavještava da je od 20. jula do 31. avgusta 2022. godine otvoren Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Usluga mentoringa je besplatna, a odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati u prostorijama korisnika.

Javni poziv i ostale informacije mogu se pročitati na internet adresama

1. https://www.rars-msp.org/lat/javni-poziv-za-provodjenje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-i-srednja-preduzeca-i-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

2. https://www.preduzetnickiportalsrpske.net/javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za informacije na raspolaganju je i elektronska adresa: mentoring@rars-msp.org i broj telefona: 051/222-157.

Pin It on Pinterest

Share This