Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Документи
Документи
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК (2018-2027)

У 2018. години град Зворник је у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) Развојног програма Уједињених нација и Швајцарске амбасаде усвојио десетогодишњи стратешки документ развоја града.

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА (2018-2027)
ПЛАНОВИ И ИЗВЈЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИКА

План капиталних инвестиција 2019-2021. година
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Зворник за период 2019-2021. године
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција 2019 – 2021. године

План капиталних инвестиција 2020-2022. година
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2020-2022 године

План капиталних инвестиција за период од 2021-2023. године
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.

План капиталних инвестиција (2022-2024)
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Образац и упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Образац за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године (ворд)

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ГРАДУ ЗВОРНИКУ (2021-2031)

Одборници Скупштине града на VI редовној сједници усвојили су Стратегију развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031).

АКЦИОНИ ПЛАН ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЗВОРНИКА ( 2021-2023)

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период од  2021-2023. године представља смјерницу за дјеловање надлежних институција с циљем рјешавања проблема недовољне усклађености образовног система са потребама на локалном тржишту рада, подстицања запошљавања те стварања додатне вриједности која ће допринијети унапређењу квалитета живота на подручју града Зворника.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ЗВОРНИКА (2022-2027)

Скупштина града Зворника на 13. редовној сједници одржаној 05. јула 2022. године усвојила је Локални план управљања отпадом за Град Зворник за период од 2022-2027. године. 

Pin It on Pinterest

Share This