Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Документи
Документи
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИКА ЗА ПЕРИОД 2018-2027. УСКЛАЂЕНА СА ИЗМЈЕНАМА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Скупштина града Зворника је на 14. редовној сједници одржаној 14. септембра 2022. године донијела Одлуку о усвајању Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година усклађене са измјенама регулаторног оквира о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК

Средњорочни план рада Градске управе Зворник за период 2023-2025. година

Средњорочни план рада Градске управе Зворник за период 2024-2026. година

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗВОРНИК (2018-2027)

У 2018. години град Зворник је у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) Развојног програма Уједињених нација и Швајцарске амбасаде усвојио десетогодишњи стратешки документ развоја града.

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА (2018-2027)
ПЛАНОВИ И ИЗВЈЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИКА

План капиталних инвестиција 2019-2021. година
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Зворник за период 2019-2021. године
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција 2019 – 2021. године

План капиталних инвестиција 2020-2022. година
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2020-2022 године

План капиталних инвестиција за период од 2021-2023. године
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција  2021-2023. година.

 

План капиталних инвестиција (2022-2024)
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Образац и упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.
Образац за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године (ворд)

 

План капиталних инвестиција (2023-2025)
Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2023-2025. године.
Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2023-2025. године. 
Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године. 
Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године.
Поновљени Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године.
Образац и упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године. 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ГРАДУ ЗВОРНИКУ (2021-2031)

Одборници Скупштине града на VI редовној сједници усвојили су Стратегију развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031).

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ЗВОРНИКА (2022-2027)

Скупштина града Зворника на 13. редовној сједници одржаној 05. јула 2022. године усвојила је Локални план управљања отпадом за Град Зворник за период од 2022-2027. године. 

СТУДИЈА О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ДЕПОНИЈУ "ТИЛИЋ АДА"

Институт за грађевинарство Бањалука је крајем 2022. године завршио израду Студије о стању животне средине на локалитету напуштене депоније „Тилић Ада“, коју су заједнички финансирали Град Зворник и  Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

АКЦИОНИ ПЛАН ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЗВОРНИКА

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период од  2021-2023. године представља смјерницу за дјеловање надлежних институција с циљем рјешавања проблема недовољне усклађености образовног система са потребама на локалном тржишту рада, подстицања запошљавања те стварања додатне вриједности која ће допринијети унапређењу квалитета живота на подручју града Зворника.

Извјештај о реализацији Акционог плана образовања и запошљавања града Зворника за период од  2021-2023. године.

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период од 2022-2024. године.

Извјештај о реализацији Акционог плана образовања и запошљавања града Зворника за период од  2022-2024. године.

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период од 2023-2025. године.

Pin It on Pinterest

Share This